Zes jaar cel en TBS na doodslag cafébaas IJmuiden

HAARLEM – De rechtbank heeft een 56- jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging, omdat hij op 11 december 2016 cafébaas Korver in IJmuiden door diverse messteken heeft gedood. Een aanzienlijk hogere straf dan door de officier vanjustitie was geëist.

De rechtbank acht op basis van forensisch bewijs en diverse getuigenverklaringen bewezen dat verdachte het slachtoffer met diverse messteken, onder meer in de rug, de zij en de hals, van het leven heeft beroofd.

Noodweerexces?

De verdediging had zich beroepen op noodweerexces. In verband met een conflict tussen de verhuurder van de woning en verdachte zou het slachtoffer de verhuurder, zijn schoonvader, hebben willen helpen om verdachte uit de woning te zetten. Het slachtoffer zou de verdachte daarbij hebben aangevallen.

De rechtbank heeft dit verweer verworpen. De rechtbank constateert dat het door de verdediging geopperde scenario geen enkele steun vindt in het dossier. Niet aannemelijk is geworden dat verdachte door het slachtoffer is aangevallen, en dus is er ook geen sprake van noodweer of noodweerexces.

Ziekelijke stoornis?

Verdachte heeft niet mee willen werken aan een onderzoek door het Pieter Baan Centrum. Toch is men aan de hand van observaties en verklaringen over verdachtes toestand voorafgaand aan het misdrijf tot sterke vermoedens over zijn geestesgesteldheid gekomen. Verdachte deed psychotische uitspraken, en heeft zich, hoogst waarschijnlijk beïnvloed door paranoïde gekleurde overtuigingen en een tekortschietend realiteitsbesef, door het slachtoffer zodanig bedreigd gevoeld dat er een hevige agressiedoorbraak optrad. Verdachte wordt dan ook verminderd toerekeningsvatbaar geoordeeld.

Welke straf?

Door het slachtoffer het leven te benemen, één van de ernstigste misdrijven, is ook de nabestaanden onherstelbaar leed aangedaan. Maar ook voor de samenleving is deze doodslag zeer schokkend geweest. De door de officier van justitie geëiste gevangenisstraf van 2 jaar en tbs met dwangverpleging doet dan ook onvoldoende recht aan de aard en de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan. In het psychiatrisch toestandsbeeld van verdachte ziet de rechtbank geen aanleiding af te wijken van de straffen die in soortgelijke gevallen worden opgelegd. De rechtbank komt dan ook tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 jaar. Aangezien de kans op herhaling zonder behandeling als hoog wordt ingeschat wordt verdachte ook tbs met dwangverpleging opgelegd.

Vordering benadeelde partijen

Van de door vier nabestaanden als benadeelde partij ingediende vorderingen wijst de rechtbank de materiele kosten zoals kosten voor de uitvaart, de notariskosten en verhuiskosten van café Cheers, ruim 8.000 euro, en shockschade tot een bedrag van 15.000 euro toe; het slachtoffer was voor de ogen van de schoonvader neergestoken. De gevorderde inkomstenderving is te ingewikkeld voor het strafproces. Voor dat gedeelte wordt de benadeelde partij niet ontvankelijk verklaard.

Loading