Share

Yassine Bouchikhi reageert op beschuldiging van de Telegraaf dat hij boodschappenjongen van Taghi zou zijn

De Telegraaf kwam vandaag met het bericht dat advocaat Yassine Bouchikhi niets anders zou zijn dan een boodschappenjongen voor Ridouan Taghli. De Telegraaf zegt zich te baseren op stukken die zijn toegevoegd aan het “Marengo Dossier”, het dossier over o.a. Ridouan Taghli. 

In een persbericht laat Yassine Bouchikhi  weten:

L.s, Heden heeft De Telegraaf een artikel met een foto van mij gepubliceerd waarin een aantal advocaten, onder wie ik, er van beticht wordt zich te laten gebruiken als “boodschappenjongens” door de vermeende criminele organisatie van Ridouan T. De Telegraaf baseert zich op kennelijk in hun bezit zijnde, nieuw aan het dossier “Marengo” gevoegde stukken.

De Telegraaf baseert zich op PGP-berichten (over advocaten) door derden, van wie alles behalve duidelijk is welk belang zij hebben en wat hen op dat moment reeds uit (openbare) bronnen ter kennis is gekomen. Het is een eenzijdige blik op de content van de gesprekken waarvan niet vastgesteld wie welk belang heeft. De “embedded press” mag vaak mee op “missies” van politie en justitie die onder embargo vallen en waarin de verdachten veelal in beperkingen geraken.

Het is niet raar dat belanghebbenden en/of familie daarover vragen stellen aan advocaten. Evenwel zijn zij dan al gevoed door de zijdens politie en justitie gelekte informatie. Het getuigt dan ook uitdrukkelijk van vals spel wanneer de beschuldigende vinger richting advocatuur, meer in bijzonder mijn persoon, vervolgens misbruikt worden  om “het gelijk“ van justitie en politie vijf jaar na dato bevestigt te zien door een niet eens half bakken proces-verbaal.

De gratuite beschuldigingen aan mijn adres, werp ik in ieder geval verre van mij. Een greep uit de media-berichten waaraan ik refereer, maar waarvan in het geheel niets is terug te vinden in het proces-verbaal betreft:

https://www.pen.nl/artikel/grote-wapenvondst-aan-de-weverstedehof

In zijn algemeenheid bericht ik u dat van het gedrag van advocaten, zoals in de PGP-gesprekken en door de kroongetuige beschreven, de regelgeving ter zake duidelijk is en dat ik mij daaraan altijd conformeer. Het Openbaar Ministerie, daarbij gefaciliteerd door de media, heeft er kennelijk bewust voor gekozen om de advocaten op het schaakbord te plaatsen. De recente geschiedenis heeft ons helaas geleerd hoe dit kan aflopen.

Verder vragen, voor zover relevant, zullen enkel in vertrouwelijkheid op die plaats waar dat dient te geschieden, te weten bij de Deken van de Orde van Advocaten die reeds door mij is geïnformeerd, worden beantwoord.

Yassine Bouchikhi, advocaat

Utrecht, 9 augustus 2020

 

Heeft u dit ook al gelezen?