Willem Engel hoort taakstraf van 180 uur eisen voor opruiing

Tegen de 45-jarige Willem Engel heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam vandaag een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een taakstraf van 180 uur geëist. Engel wordt verdacht van het plaatsen van zeven opruiende berichten op social media. Dit is gebeurd in de periode van juni 2020 tot en met november 2021. Deze berichten hebben er toe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet.

Context

Voor het OM is het van belang de zaak te beoordelen in de context waarin de uitlatingen zijn gedaan. Nederland werd beheerst door de coronapandemie. Onze vrijheden werden ingeperkt om verspreiding van het virus te voorkomen en de druk op de zorg in te perken. Veel mensen accepteerden de maatregelen van de overheid. Een aantal ook niet en ging daar tegen demonstreren, zoals dat hoort en mag in een democratie. Veel van deze demonstraties verliepen rustig, maar er waren ook demonstraties die uit de hand liepen. Social media speelde hier een grote rol in. Op de verschillende platforms werd opgeroepen om in opstand te komen. 

Verdachte

Willem Engel geniet als voorzitter van de stichting Viruswaarheid landelijke bekendheid. Hij maakt veelvuldig gebruik van social media. Engel weet dat hij tienduizenden aanhangers heeft die zijn gedachtegoed steunen, met hem sympathiseren en zijn uitlatingen dus serieus nemen. Willem Engel kiest er bewust voor om via zijn accounts berichten te plaatsen op social media, waarin hij onder andere oproept tot een antidemocratische houding richting de overheid en haar instituties.

Vrijheid van meningsuiting

De vrijheid van meningsuiting is een van de fundamentele rechten in de Nederlandse wet. Je mag dus zeggen en vinden wat je wil. Maar aan die vrijheid van meningsuiting zijn grenzen gesteld. Volgens het OM heeft Willem Engel de grenzen opgezocht en in de gevallen op de tenlastelegging gaat hij er in de visie van het OM overheen. Een straf voor Engel zorgt ervoor dat duidelijk wordt gemaakt dat er grenzen zijn aan wat men kan zeggen en dat het overschrijden van die grenzen consequenties heeft.

Loading