Waterschap Rijn en IJssel stelt onttrekkingsverboden in voor de Achterhoek

Vanwege de aanhoudende droogte is het vanaf woensdag 10 juni 2020, 12.00 uur, niet meer toegestaan om water te halen uit de Oude IJssel, beken, sloten en vijvers in onder andere de Achterhoek en Liemers. Waterschap Rijn en IJssel wil hiermee het water op peil houden en problemen met de waterkwaliteit en volksgezondheid, zoals ongedierte, bacteriën, vissterfte en blauwalg zoveel mogelijk beperken. Ook is het verboden om grondwater op te pompen in en om natuurgebieden De Zumpe (bij Doetinchem) en Stelkampsveld (bij Borculo). Het waterschap wil hiermee kwetsbare natuur beschermen.

Het verbod op het gebruik van oppervlaktewater geldt voor zowel bedrijven als particulieren in het hele werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel, dit wil zeggen de Achterhoek, Liemers, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Het verbod op het onttrekken van grondwater geldt voor iedereen in een zone van 200 meter om de twee genoemde natuurgebieden. De flora en fauna daar zijn afhankelijk van het grondwater en dreigen onherstelbare schade op te lopen als gevolg van de droogte. Een onttrekkingsverbod moet dit zoveel mogelijk voorkomen.

Het waterschap controleert veelvuldig en treedt streng op tegen overtreders van de ingestelde verboden.

Droogte 2020 eerder en sneller

De droogte is dit jaar sneller en eerder opgetreden dan voorgaande jaren. Het neerslagtekort is opgelopen tot ongeveer 170 mm en de grond- en rivierwaterstanden zijn veel lager dan op hetzelfde tijdstip in 2018 en 2019. De waterkwaliteit verslechtert. Het waterschap heeft afgelopen maanden diverse maatregelen genomen om het beschikbare water zo lang mogelijk vast te houden, door onder andere extra hoge waterpeilen in te stellen, extra stuwen en schotten in de sloten te plaatsen, duikers af te sluiten, minder vaak de sluizen te openen voor het vaarverkeer en vispassages te sluiten.

Oproep

Het waterschap roept iedereen op om zuinig met al het water om te gaan. Dijkgraaf Hein Pieper: “In deze droge tijden ervaren we allemaal wat de waarde van water is. Ik roep iedereen op om zuinig met álle water om te gaan, dus het water in de grond, in de beken en sloten en uit de kraan. Laten we de regen die er valt, zoveel mogelijk in de grond brengen. Bijvoorbeeld door regentonnen te gebruiken, de regenpijp af te koppelen van het riool, duikers af te sluiten en tegels te vervangen door planten. Denk ook na voordat je je privé zwembad vult met drinkwater. We moeten dit samen aanpakken. En niet alleen dit jaar. Want de droogte is een sluipmoordenaar die elk jaar terug kan komen.”

Afhankelijk van regen

De Achterhoek behoort tot één van de droogste gebieden in Nederland vanwege de ligging: het ligt op hoge zandgronden én het inlaten van water uit de grote rivieren is maar beperkt mogelijk. Het gebied is dus in tijden van droogte afhankelijk van regen. Ondanks de maatregelen van het waterschap en anderen, is de huidige droogte helaas niet te voorkomen. De regen van afgelopen dagen was bij lange na niet genoeg om de waterstanden aan te vullen. Met de huidige weersverwachting is geen verbetering van de situatie te verwachten, ook omdat de echte zomer nog moet beginnen.

Meer informatie

Kijk voor alle maatregelen, veel gestelde vragen en de actuele droogte situatie op www.wrij.nl/droogte.

Loading