Share

Vomar moet opstaande voet ontslagen teamleider weer in dienst nemen.

AMSTERDAM – Een teamleider bij een supermarktfiliaal in Amsterdam-West mag weer aan de slag en krijgt zijn achterstallig loon. Hij was ten onrechte op staande voet ontslagen nadat hij op 13 februari 2021 met geweld een klant uit de winkel probeerde te verwijderen. Dat heeft de kantonrechter bepaald.

Hij trad op omdat een caissière hem dat had gevraagd. Een maand eerder had de klant fysiek en verbaal geweld tegen haar gebruikt. Bij de rechterlijke beslissing weegt onder meer mee dat uit de camerabeelden niet blijkt dat de situatie escaleerde door wat de teamleider deed of dat hij de klant een lesje wilde leren.

Hem kan worden verweten dat hij de situatie anders had moeten aanpakken maar hij is jong en pas net teamleider. Bovendien trok hij de klant pas weg toen die agressief werd tegenover zijn collega.

Vomar moet de teamleider het achterstallige salaris betalen, € 723,99 bruto in de periode van 18 februari 2021 tot 1 maart 2021, en € 1.445,99 bruto per vier weken vanaf 1 maart 2021 met daarbij ook de toeslagen en vakantiegeld verhoogd met de wettelijke verhoging met een maximum van 25% en de wettelijke rente vanaf het tijdstip van uitspraak.

Loading

Heeft u dit ook al gelezen?