Verbod gevorderd op import per zeevracht van rozen

Europees octrooihouder Floration is een kort geding gestart tegen Royal Flora Holland (RFH) omdat het bedrijf van mening is dat er sprake is van inbreuk op een octrooi waarmee bloemen veel langer goed blijven. Als Floration in het gelijk wordt gesteld zou dit kunnen betekenen dat de Nederlandse en Belgische grenzen moeten worden afgesloten voor zeevracht van rozen en chrysanten die volgens deze methode van het octrooi vervoerd worden. Dit zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de rozenhandel. De jaaromzet daarvan wordt geschat op 745 miljoen euro per jaar. 

Floration Europe B.V. CEO Susanna Blanche Jones uit Bovenkarspel is de uitvinder van het octrooi op een vervoersmethode per zeevracht. Zij legde in 2007 het idee voor de technische werkwijze vast. Floration werd daardoor houdster van het Europese octrooi  EP 2 238 036 B2 dat het onderwerp is van de kortgedingprocedure. EP ‘036 ziet op een werkwijze voor lange-termijn opslag of vervoer van rozen of chrysanten per zeecontainer.

Het is lange tijd gebruikelijk geweest om o.a. rozen die buiten Europa zijn gekweekt, per vliegtuig naar Nederland te vervoeren. Het transport van bloemen per zeecontainer is echter goedkoper en veel milieuvriendelijker en inmiddels wordt het overgrote gedeelte van de in warme landen gekweekte rozen per schip vervoerd.

Jones die zelf ook exporteur van bloemen is, betreurt dat de sector, die het toch al zo moeilijk heeft, hierdoor hard geraakt dreigt te worden. De huidige situatie dwingt haar echter tot de voorgenomen rechtsmaatregelen.

De zitting van het kort geding vindt plaats in maart van dit jaar.

Loading