Share

Twee broers uit Hardenberg moeten 12 maanden de cel in wegens zware mishandeling buurman

De rechtbank in Zutphen heeft de 37-jarige M.B. en zijn 35-jarige broer T.B. veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar met daaraan verbonden bijzondere voorwaarden.

De broers sloegen op 16 april 2021 onder invloed van alcohol in De krim, gemeente Hardenberg, de 65-jarige buurman van de oudste broer in elkaar. De beide broers dachten dat de buurman katten had vergiftigd. De 65-jarige belandde met zware verwondingen in het ziekenhuis en revalideert nog steeds.

Officier van justitie Ludy Guest vordert dat de beide broers worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van negen maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, met aftrek van het voorarrest, met een proeftijd van twee jaren. Als bijzondere voorwaarden en als maatregel strekkende tot beperking van de vrijheid van verdachte vordert officier van justitie Guest een contactverbod met en een locatieverbod met een straal van 3,5 kilometer rondom zijn woning. Ten aanzien van de maatregel als bedoeld in artikel 38v Sr geldt dat per overtreding één week hechtenis moet worden opgelegd tot een maximum van zes maanden.

De beide raadsvrouwen van de broers wilden dat de rechtbank rekening hield met de periode dat de broers in voorarrest hebben gezeten en dat de broers zich aan de schorsingsvoorwaarden hebben gehouden en ook in de toekomst bereid zijn zich onder toezicht van de reclassering te stellen.

De rechtbank legde een hogere straf op dan het OM. eiste, geen negen maanden maar 12 maanden celstraf met aftrek van voorarrest en 6 maanden voorwaardelijk.

Loading

Heeft u dit ook al gelezen?

Geef een reactie