Twee aanhoudingen in onderzoek naar Medisch Centrum Bernadotte en thuiszorgorganisaties

De politie heeft aanhoudingen verricht in een al langer lopend onderzoek naar fraude en valsheid in geschrifte bij Medisch Centrum Bernadotte, voorheen Gezondheidscentrum Medimel. In het onderzoek kwam ook fraude met indicatiestellingen door thuiszorgorganisaties aan het licht.

In mei 2019 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aangifte tegen de directrice van Medisch Centrum Bernadotte in Utrecht. Naar aanleiding daarvan is een onderzoek gestart naar de gang van zaken in de huisartsenpraktijk aan de Bernadottelaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De verdenking ontstond dat er declaraties bij zorgverzekeraars werden ingediend die niet klopten die vervolgens door de zorgverzekeraars zijn betaald, wat aan te merken is als oplichting en valsheid in geschrifte. Ook wordt de directrice ervan verdacht zich als huisarts te hebben voorgedaan, wat zij niet is, en in die hoedanigheid ook zelf consulten te hebben uitgevoerd met patiënten en recepten te hebben uitgeschreven. Hiermee zou ze artikel 96 van de Wet BIG hebben overtreden door een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van deze patiënten te veroorzaken.

In het onderzoek bleek vervolgens dat de directrice, nadat de huisartsenpraktijk failliet was gegaan, zich mogelijk weer schuldig maakte aan oplichtingen en valsheid geschrift door via de vervolgens opgerichte thuiszorgorganisatie Dotte BV valse indicatiestellingen aan te leveren bij zorgverzekeraars en kosten te declareren terwijl er geen of minder thuiszorg was verleend. Vervolgens ging de verdachte in een wederom nieuw opgerichte thuiszorgorganisatie, Thuiszorg bij U, vermoedelijk verder met deze praktijken.

De directrice en een mannelijke medeverdachte zijn vandaag aangehouden. De mannelijke medeverdachte is vermoedelijk betrokken bij de ten laste gelegde feiten ten aanzien van de thuiszorgorganisaties. Het onderzoek, waaronder ook een financieel onderzoek, loopt nog en zal nog enige tijd vergen. Het OM en de politie sluiten niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen. Wanneer de zaak bij de rechter zal worden behandeld is zodoende nog niet te zeggen.

Loading