Share

Thierry Baudet en FvD gedagvaard voor mishandeling filmmaker

Filmmaker Jasper van den Elshout en de Stichting Fuck Up (SFU) hebben politicus Thierry Baudet en diens politieke partij Forum voor Democratie gedagvaard wegens ernstige geweldpleging, onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting en belemmering van het demonstratierecht. De betrokken beveiligers van Baudet zijn eveneens gedagvaard.

De dagvaarding wordt uitgebracht door de Stichting Fuck Up (SFU), een stichting die opkomt voor personen die zich op geweldloze wijze manifesteren en daarbij worden onderdrukt, en Jasper van den Elshout, de filmmaker die op 6 juni jl. in Den Bosch werd mishandeld door beveiligers van Thierry Baudet. Ondernemer Pierre Karsten, mede-oprichter en voorzitter van SFU, kwam na enkele publicaties over de zaak in contact met de mishandelde filmmaker waarna Karsten en Van den Elshout besloten deze misstand gezamenlijk aan de rechter voor te leggen. Naast de vaststelling dat door deze onrechtmatige handelwijze fundamentele rechten zijn geschonden, wordt van Forum van Democratie c.s. schadevergoeding en publicatie van het vonnis gevorderd.

Rechtsorde

Pierre Karsten: “Jasper is tijdens een vreedzame demonstratie door beveiligers van Thierry Baudet en Forum voor Democratie geïntimideerd, van zijn vrijheid beroofd en mishandeld. Ze hebben hem zonder enige aanleiding meegesleept, tegen de grond gewerkt en twintig minuten in die benarde positie gegijzeld gehouden. Het is ongekend en onacceptabel dat een politieke partij met een eigen ordedienst een vreedzame demonstrant intimideert en mishandelt. We moeten scherp stelling nemen tegen de normalisatie van politiek gemotiveerd geweld tegen vreedzame demonstranten.”

Tekst loopt door onder de foto

Filmmaker Jasper van den Elshout en de Stichting Fuck Up (SFU) hebben politicus Thierry Baudet en diens politieke partij Forum voor Democratie gedagvaard wegens ernstige geweldpleging, onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting en belemmering van het demonstratierecht. 

Vreedzame actie

De mishandeling vond op 6 juni jl. plaats na een flyeractie van Forum voor Democratie in het centrum van Den Bosch. De filmmaker voerde die dag actie tegen de partij van Baudet door het tonen van een kartonnen doos met het opschrift ‘Oud Papier hier svp bvd’, bedoeld voor de door Baudet uitgedeelde folders. Van den Elshout heeft daarbij steeds ruime afstand gehouden van Baudet en zijn mensen. Toch werd hij op een zeker moment op intimiderende wijze benaderd door Tom Gorny, woordvoerder van de politieke partij en door twee particuliere bodyguards (Petar Sesto van Capital Security B.V. en Twan Hermens van Security & Investigation Group B.V.). Op een dreigende toon sommeerden zij hem weg te gaan. Later bleek dat Van den Elshout in beeld bleek te staan voor een promotiefilmpje dat Forum voor Democratie wilde maken.

Toen Van den Elshout zei dat hij geen aanleiding zag om weg te gaan omdat hij op de openbare weg stond werd hij door Sesto en Hermens vastgepakt, werden zijn armen in een klem genomen en werd hij zo’n vijftig meter meegesleurd. Vervolgens werd hij met geweld naar de grond gedrukt en gedurende ongeveer twintig minuten door de bodyguards hardhandig in een klaarblijkelijk bewust ongemakkelijke houding gehouden (zittend op zijn knieën, voorovergebogen met zijn hoofd naar de grond, beide armen op zijn rug gedraaid). Verschillende omstanders spraken hun zorgen en ongenoegen uit over de gang van zaken, maar de beveiligers bleken niet voor rede vatbaar. Meerdere aanwezige fotojournalisten hebben het voorval vastgelegd.

Van den Elshout heeft daags na de mishandeling aangifte gedaan bij de politie. Karsten: “Thierry Baudet heeft laten zien dat hij geen respect heeft voor fundamentele rechten als vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie; daarvoor zal hij zich moeten verantwoorden bij de rechter.”

Loading

Heeft u dit ook al gelezen?