TBS 51-jarige inwoner Veendam met 2 jaar verlengd

GRONINGEN – De rechtbank in Groningen heeft de TBS maatregel van de 51-jarige B.W. uit Veendam met 2 jaar verlengd. Dit op advies van de instelling waar W. onder behandeling is. W. werd op 18 mei 2016 door de rechtbank veroordeeld voor ontucht met minderjarigen beneden de zestien jaar en het seksueel corrumperen van minderjarigen beneden de zestien jaar tot een gevangenisstraf van 24 maanden en terbeschikkingstelling met voorwaarden.

Officier van Justitie Johan Stoffels vroeg de rechtbank tijdens de behandeling over het wel of niet verlengen van W. zijn TBS een voortzetting van 2 jaar. W. en zijn raadsvrouw hebben zich niet verzet tegen een mogelijke verlenging van de TBS met twee jaar.

W. is een thans 51-jarige man bij wie sprake is van een ontwijkende persoonlijkheids- en exhibitionismestoornis.  . W. heeft zich in de maanden september, oktober en november 2019 op verschillende momenten en locaties opnieuw geexhibitioneerd in de buurt van jonge kinderen. Omdat W. heeft gerecidiveerd heeft de rechtbank zijn terbeschikkingstelling met voorwaarden omgezet in een terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege.

De rechtbank kwam tot haar uitspraak door het advies van de deskundige. De rechtbank is van oordeel dat de veiligheid van anderen vereist dat de termijn van de dwangmaatregel wordt verlengd met de duur van 2 jaar.

Loading

Geef een reactie