Provinciale staten van Noord-Brabant krijgen een half jaar de tijd om een aantal gebreken in de inpassingsplannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat te herstellen. Dit staat in een zogenoemde tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (24 november 2021). Provinciale staten zullen in elk gevalContinue Reading

Ten aanzien van de valsheid in geschrifte wordt in beide zaken gesteld dat de lijsten waarvan het Openbaar Ministerie meent dat deze vervalst zijn, niet zouden behoren tot de donateursadministratie van de Stichting Islamitisch Centrum Westelijke Mijnstreek. Het Openbaar Ministerie heeft in het requisitoir gesteld dat juist deze lijsten behorenContinue Reading