HAARLEM – De rechtbank Noord-Holland heeft besloten het onderzoek in drie zaken over de vergunningverlening van Circuit Zandvoort te heropenen. De zaken draaien onder meer om de vraag of de verwachte uitstoot van stikstof binnen de normen blijft. De rechtbank heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) opdracht gegeven onderzoek teContinue Reading

Ten aanzien van de valsheid in geschrifte wordt in beide zaken gesteld dat de lijsten waarvan het Openbaar Ministerie meent dat deze vervalst zijn, niet zouden behoren tot de donateursadministratie van de Stichting Islamitisch Centrum Westelijke Mijnstreek. Het Openbaar Ministerie heeft in het requisitoir gesteld dat juist deze lijsten behorenContinue Reading

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft de ACM gevraagd onderzoek te doen naar heimelijk commercieel medegebruik door TenneT en Relined van het glasvezelnetwerk / mantelbuizen dat TenneT gebruikt voor de aansturing van het elektriciteitsnetwerk. Volgens de FPG dient de particuliere grondeigenaar op basis van de hoofdstukken 5 en 5a vanContinue Reading