Advies RvS over structurele pandemiewet: eerste stap voldoende, maar er moet meer gebeuren

Het wetsvoorstel bevat regels voor een acute en ernstige noodsituatie.

Continue Reading

Afdeling bestuursrechtspraak verduidelijkt beoordeling evenredigheid in kinderpardonzaken

In twee uitspraken van 17 augustus 2022 verduidelijkt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State…

Continue Reading

Raad van State: ‘Standaardboete voor overtreding Wet arbeid vreemdelingen is onredelijk’

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet haar boetebeleid voor overtredingen van de Wet arbeid…

Continue Reading

Nog steeds geen zicht op uitzetting naar Algerije binnen redelijke termijn

Er is nog geen zicht op uitzetting van vreemdelingen binnen een redelijke termijn naar Algerije. Hierdoor…

Continue Reading

Staatssecretaris J&V moet overdracht van vreemdelingen aan Kroatië beter motiveren

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid moet onderzoeken of het overdragen van vreemdelingen aan Kroatië op…

Continue Reading

Raad van State: Verschillende opties mogelijk voor hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op verzoek van de Tweede Kamer de…

Continue Reading