Nog steeds geen zicht op uitzetting naar Algerije binnen redelijke termijn

Er is nog geen zicht op uitzetting van vreemdelingen binnen een redelijke termijn naar Algerije. Hierdoor…

Continue Reading

Staatssecretaris J&V moet overdracht van vreemdelingen aan Kroatië beter motiveren

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid moet onderzoeken of het overdragen van vreemdelingen aan Kroatië op…

Continue Reading

Raad van State: Verschillende opties mogelijk voor hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op verzoek van de Tweede Kamer de…

Continue Reading

Minister LNV moet bedrijfsadresgegevens in PAS-meldingen openbaar maken

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet de bedrijfsadresgegevens in zogenoemde PAS-meldingen openbaar maken. Dit…

Continue Reading

Werkwijze voor beoordeling asielaanvragen van afvalligen en atheïsten moet beter

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stelt strengere eisen aan besluiten van de staatssecretaris…

Continue Reading

Raad van State: ‘Een verbod op consumentenvuurwerk kan bijdragen aan een veiliger jaarwisseling’

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van de…

Continue Reading