Provinciale staten van Noord-Brabant krijgen een half jaar de tijd om een aantal gebreken in de inpassingsplannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat te herstellen. Dit staat in een zogenoemde tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (24 november 2021). Provinciale staten zullen in elk gevalContinue Reading

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid moet asielverzoeken van lhbti+’ers integraal op hun geloofwaardigheid beoordelen. Dat betekent dat zij niet alleen mag afgaan op wat de asielzoeker zelf verklaart over diens geaardheid, maar dat de staatssecretaris ook eventuele feitelijke informatie moet betrekken die de asielzoeker als ondersteunend bewijs heeft ingediend. Dat volgt uit eenContinue Reading

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in twee afzonderlijke uitspraken van vandaag (28 juli 2021) de besluiten voor de bouw van windturbines bij Oss en Houten vernietigd. Dit betekent dat er op dit moment geen toestemming is om deze windturbines te bouwen. Hoewel het eindresultaat hetzelfde is,Continue Reading