Provinciale staten van Noord-Brabant krijgen een half jaar de tijd om een aantal gebreken in de inpassingsplannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat te herstellen. Dit staat in een zogenoemde tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (24 november 2021). Provinciale staten zullen in elk gevalContinue Reading

Provinciale staten van Noord-Brabant krijgen een half jaar de tijd om negen fouten in het inpassingsplan ‘Windenergie A16’ te herstellen. De Afdeling bestuursrechtspraak verwacht dat de provincie deze gebreken “op niet al te ingewikkelde wijze” zal kunnen herstellen. Dat blijkt uit een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. Na het herstelbesluitContinue Reading