In een kort geding eist Viruswaanzin.nl dat de Nederlandse Staat per direct alle COVID-19-maatregelen intrekt. Initiatiefnemers Willem Engel en Jeroen Pols stellen dat de maatregelen enorme schade aanricht zonder dat hiermee enig redelijk doel wordt gediend. Engel: “Op economisch, maatschappelijk en menselijk vlak is het leed nauwelijks te overzien. DitContinue Reading