Afdeling bestuursrechtspraak stelt prejudiciële vragen over Nederlands inburgeringsstelsel

Asielstatushouders zijn in Nederland verplicht om binnen een bepaalde termijn het inburgeringsexamen te halen.

Loading