De rechtbankuitspraken over de zogenoemde nareismaatregel van het kabinet worden niet geschorst

De verzoeken van de staatssecretaris zijn afgewezen op basis van een belangenafweging.

Loading