De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid moet asielverzoeken van lhbti+’ers integraal op hun geloofwaardigheid beoordelen. Dat betekent dat zij niet alleen mag afgaan op wat de asielzoeker zelf verklaart over diens geaardheid, maar dat de staatssecretaris ook eventuele feitelijke informatie moet betrekken die de asielzoeker als ondersteunend bewijs heeft ingediend. Dat volgt uit eenContinue Reading