Share

Stichting alFitrah moet de boeken openen in opdracht gerechtshof

Het gerechtshof Den Haag heeft zojuist uitspraak gedaan in het hoger beroep dat door de stichting alFitrah was aangespannen tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 17 januari 2020.

Het Hof beveelt de stichting alFitrah de gevorderde schriftelijke inlichtingen en documenten te leveren aan de parlementaire ondervragingscommissie. Het gerechtshof bevestigt dat de commissie bevoegd is deze informatie bij de stichting op te eisen. De stichting krijgt twee weken voor levering. Volgt de stichting deze uitspraak niet op, dan bedraagt de dwangsom 1.000 euro per week, per stichting, voor elk informatieonderdeel dat niet wordt verstrekt. In totaal gaat het om zes gelieerde stichtingen met een maximum van 500.000 euro per stichting.

Tijdens de zitting bij het gerechtshof heeft de stichting alFitrah aangegeven geen informatie te willen verstrekken over personen, sprekers, organisaties en donaties vanuit vrije landen. De commissie heeft in de rechtszaal aangegeven dat deze informatie niet nodig is. Het gerechtshof heeft dit bevestigd in de uitspraak.

De stichting alFitrah heeft herhaaldelijk genoemd dat zij niet meer beschikt over informatie van vóór 2016. De rechter heeft echter bevestigd dat de commissie niet alleen om administratie heeft gevraagd, maar ook om inlichtingen. De stichting heeft onvoldoende gedaan om aan te tonen dat zij de gevorderde inlichtingen niet kan verstrekken. Zij moet dus medewerking verlenen.

Tot slot onderstreept het hof dat de vorderingen van de commissie niet in strijd zijn met de vrijheid van godsdienst. Het doel van de commissie is om inzicht te krijgen in ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen en maatregelen om deze invloed te doorbreken. Het onderzoek van de commissie en de wijze waarop zij dat doet, is toegestaan bij wet. En nodig in een democratische samenleving.

Voorzitter Michel Rog reageert: “De uitspraak van de rechter valt positief uit voor de commissie en onderschrijft de uitspraak van de voorzieningenrechter. Wij wachten de levering van schriftelijke inlichtingen en documenten af zodat we dit kunnen verwerken in het onderzoek.” De rechtbank had de stichting alFitrah op 17 januari 2020 al bevolen medewerking te verlenen aan de informatievorderingen van de parlementaire ondervragingscommissie. De stichting alFitrah was het daar niet mee eens en heeft de zaak aan het gerechtshof voorgelegd.

Loading

Heeft u dit ook al gelezen?