Samenwerkingsconvenant nazorg jeugdige ex-gedetineerden

Jonge gedetineerden in Flevoland worden bij hun terugkeer in de maatschappij voortaan persoonlijker begeleid. De verbeterde samenwerking tussen gemeenten en justitiepartners moet kun kans op een goede reïntegratie een stuk groter maken.

De 6 Flevolandse gemeenten, de jeugdgevangenis in Lelystad, de reclassering, Kinderbescherming, GGD Flevoland en andere instanties zetten onlangs hun handtekening gezet een nieuwe aanpak.

Pilotregio voor samenwerkingsafspraken

Flevoland is anderhalf jaar geleden gestart, als pilotregio, met het opstellen van regionale samenwerkingsafspraken. Deze werkwijze, waarbij de regio’s zelf samenwerkingsafspraken opstellen aan de hand van de landelijke handreiking nazorg jeugd, wordt nu landelijk ingevoerd.

Loading