Share

Rechter vernietigd vergunning nieuwbouw Heineken Hoek Amsterdam

AMSTERDAM – De bestuursrechter heeft dinsdag een streep gezet door de vergunningen voor de sloop en nieuwbouw van de Heineken Hoek op het Leidseplein. De gemeente moet de vergunningaanvragen opnieuw beoordelen.

Nieuwbouw met hotel

De eigenaar van het grand café aan het Leidseplein wil een geheel nieuw pand bouwen voor een hotel met horecavoorzieningen. Nadat hiervoor de benodigde vergunningen waren verleend, kwam de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) in verzet. Volgens haar zouden de plannen het beschermde stadsgezicht te veel aantasten en past het geplande grote gebouw niet in het straatbeeld.

De rechtbank stelt de VVAB voor een groot deel in het gelijk. De rechter oordeelt dat de vergunningen, en de manier waarop deze zijn verleend, meerdere gebreken vertonen.

Wel of niet bevoegd?

De rechtbank oordeelt ten eerste dat de sloopvergunning niet had mogen worden verleend zolang de bouwvergunning nog niet definitief was. Het gevolg van een sloopvergunning zonder bouwvergunning kan zijn dat er voor lange tijd een groot gat in het straatbeeld ontstaat. Dit wilde de gemeente aanvankelijk zelf nog voorkomen door de aanvraag voor de sloopvergunning in eerste instantie nog niet in behandeling te nemen.

Ook de bouwvergunning vertoont gebreken. Volgens de VVAB moesten B&W de vraag of een hotel op deze plaats wel wenselijk is aan de gemeenteraad voorleggen, omdat de plannen in strijd zouden zijn met de gemeentelijke Structuurvisie. Hierin staan onder meer regels over de spreiding van toerisme en het beschermen van de leefbaarheid. B&W hebben niet goed uitgelegd waarom zij zelf mochten beslissen, zonder tussenkomst van de gemeenteraad. Daardoor blijft het onduidelijk of het college überhaupt bevoegd was om de bouwvergunning te verlenen. Dit is voor de rechtbank reden een streep door de vergunning te zetten.

Eigen regels niet nageleefd

De rechter oordeelt verder dat het college zich niet heeft gehouden aan het eigen hotelbeleid, dat strenge eisen stelt aan plannen voor nieuwe hotels in de stad. Zo had het college volgens dat beleid het effect op de directe omgeving beter moeten onderzoeken. Er is wel een verkeersonderzoek uitgevoerd, maar er had ook gekeken moeten worden naar bijvoorbeeld zwerfvuil en de aantallen bezoekers in de omgeving. Daarnaast mogen nieuwe hotels volgens het hotelbeleid geen grote afbreuk doen aan het stadsbeeld en de stedenbouwkundige structuur. Het college heeft niet goed genoeg uitgelegd waarom de plannen voor de nieuwe Heineken Hoek geen afbreuk zullen doen aan die belangen.

Heeft u dit ook al gelezen?