Rechter verklaard huwelijk ongeldig, vrouw moet bijna 550.000 euro aan ex-man betalen

Op 10 juni 2020 heeft de rechtbank uitspraak gedaan op een verzoek tot nietigverklaring van een huwelijk dat in maart 1992 is gesloten. De vrouw was al met een ander gehuwd.

De man is in maart 1992 met de vrouw gehuwd. Zij zijn in 2002 van elkaar gescheiden. Daarbij is in een convenant overeengekomen dat de man 1200 euro per maand aan alimentatie aan de vrouw betaalt. Tevens is afgesproken dat hij een bedrag van ruim 45.000 euro aan de vrouw betaalt in verband met de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden (afkoopsom). De man verzoekt in deze procedure het huwelijk met de vrouw nietig te verklaren. Daarnaast verzoekt hij vast te stellen dat hij 96.000 euro aan alimentatie en ruim 400.000 euro in verband met pensioenverevening onverschuldigd aan de vrouw heeft betaald. Hij wil terugbetaling van al deze bedragen, ook van de afkoopsom.

Op 10 juni 2020 heeft de rechtbank schriftelijk uitspraak gedaan. De rechtbank legt in de beslissing uit dat in de Nederlandse wet is vastgelegd dat iemand slechts met één ander persoon tegelijkertijd getrouwd kan zijn. Verder is in de wet bepaald dat iemand de rechter kan verzoeken een huwelijk nietig te verklaren, wanneer niet aan de wettelijke vereisten voor een huwelijk is voldaan. Vervolgens constateert de rechtbank dat uit de stukken gebleken is dat de vrouw in april 1987 in het Verenigd Koninkrijk met een ander is gehuwd. Dat huwelijk is in Nederland erkend. Aangezien dit huwelijk nog bestond toen de vrouw in 1992 met de man trouwde had zij naar Nederlands recht geen huwelijk kunnen en mogen aangaan. De rechtbank verklaart daarom het huwelijk tussen de man en de vrouw nietig.

De man en de vrouw hebben in 2002 in een convenant de vermogensrechtelijke gevolgen van de echtscheiding vastgelegd. Nu de man bij het afsluiten van dat convenant gedwaald heeft (hij wist indertijd niet dat er met de vrouw geen rechtsgeldig huwelijk mogelijk was omdat ze al getrouwd was), wordt dat convenant vernietigd.
De nietigverklaring van het huwelijk werkt terug tot het tijdstip waarop het huwelijk is gesloten. Ook de vernietiging van het convenant werkt terug tot het tijdstip waarop het overeengekomen is.
Dat betekent dat de man, met terugwerkende kracht, niet verplicht was de vrouw te onderhouden. Ook pensioenverevening vanwege echtscheiding is daarom niet aan de orde. En dat geldt ook voor de afkoopsom in het convenant. Alles wat de man aan de vrouw betaald heeft, heeft hij dus onverschuldigd betaald. Hij heeft recht op terugbetaling van die bedragen. Nu de vrouw de hoogte van de betaalde bedragen niet heeft betwist, moet zij 96.000 euro, ruim 400.000 euro en ruim 45.000 euro terugbetalen. Over deze bedragen moet zij van rechtswege wettelijke rente betalen vanaf het moment dat de bedragen aan haar zijn betaald. (Rechtspraak)

Loading