Rechter beslist: Stel uit Hippolytushoef mag uit woning worden gezet

De civiele rechter in Alkmaar heeft besloten dat woningbouwvereniging Beter Wonen een stel uit Hippolytushoef uit haar woning mag zetten. De man van het stel veroorzaakte veel overlast en daarom stapte Beter Wonen naar de rechter om toestemming te vragen voor het ontruimen van de flatwoning. De rechter is het ermee eens dat er sprake was van ontoelaatbare overlast. De bewindvoerder van de man moet ervoor zorgen dat de woning binnen veertien dagen is ontruimd. 

Het belang van de andere bewoners van het complex moet zwaarder wegen dan het belang van het stel om in de woning te mogen blijven, oordeelt de rechter. De andere bewoners hebben recht op een rustige en veilige woonomgeving.  In 2019 en 2020 klaagden andere bewoners van het complex vaak over overlast door het stel. Het echtpaar schold en schreeuwde. Meerdere keren drukte de man ten onrechte het brandalarm in. De twee waren vaak dronken en de man zorgde voor vernielingen en intimideerde medebewoners van het complex.

In september 2020 kregen ze een zogeheten gedragsaanwijzing van de woningbouwvereniging, die beide partijen ondertekenden. Het moest afgelopen zijn met de overlast anders zou de corporatie naar de rechter stappen om de huurovereenkomst op te kunnen zeggen en de woning te laten ontruimen.

Daarna stopt de overlast echter niet. Vanaf mei 2021 was het weer raak. De vrouw van het stel liep dronken schreeuwend over de galerij nadat ze door haar man was mishandeld en er was volgens omwonenden nog dagelijks sprake van overlast. In september dit jaar volgde opnieuw een officiële waarschuwing. Daarom vindt de rechter dat de bewoners van de flat nog een laatste kans hebben gehad. Zelfs als niet alle beweringen van medebewoners kloppen, dan nog vindt de rechter dat er sprake was van ontoelaatbare overlast.