Share

Rechtbanken sluiten de deuren voor publiek

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtszoekenden.

Voorbeelden van urgente zaken zijn bijvoorbeeld zaken over de voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals een uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling. Waar mogelijk zullen deze rechtszaken plaatsvinden met gebruikmaking van videoconference of tele(fonisch) horen. Als fysieke komst naar het gerechtsgebouw noodzakelijk is, zullen daar passende maatregelen voor getroffen worden.

Geen publiek

Op dit moment krijgen mensen met lichte verkoudheidsklachten of koorts al geen toegang tot de gerechtsgebouwen. Vanaf dinsdag is daarnaast geen publiek meer welkom bij rechtszaken.
De maatregelen duren in eerste instantie tot 6 april 2020. De Rechtspraak roept mensen op dit moment niet telefonisch contact op te nemen maar rechtspraak.nl in de gaten te houden. Morgen volgt meer informatie.

Vragen en antwoorden

De Rechtspraak gaat sluiten met uitzondering van urgente zaken. Wat zijn dat?

Urgente zaken zijn die zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtszoekenden. Denk dan aan zaken rond voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zaken rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, vreemdelingenzaken, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstellingen, spoedeisende kortgedingen of voorlopige voorzieningen of zaken waarbij de wettelijke termijnen in gevaar komen.

Is de centrale balie nog bereikbaar?

Het gerechtsgebouw en de centrale balie zijn vanaf dinsdag 17 maart niet meer vrij toegankelijk. Maandagmiddag 16 maart volgt meer informatie over hoe de centrale balie bereikt kan worden, bijvoorbeeld voor het instellen van hoger beroep of het verzoek tot het registreren van gezamenlijk ouderlijk gezag of het verkrijgen van apostille of legalisatie.

Als de Rechtspraak gaat sluiten, mag er dan nog wel publiek naar binnen?

Nee, voor die uitzonderlijke zaken die wel doorgaan, geldt dat vanaf dinsdag 17 maart er geen publiek meer bij zittingen aanwezig mag zijn. Voor die zaken die wel door moeten gaan, wordt er heel terughoudend omgegaan met het aantal aanwezigen. Alleen procespartijen mogen nog met een beperkte delegatie aanwezig zijn in de zittingszaal. Media mag aanwezig zijn, maar in overleg met de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges. Voor zaken die op grote publieke belangstelling kunnen rekenen, wordt onderzocht of het livestreamen een optie is.

Als ik betrokken ben bij een rechtszaak, wat moet ik dan doen?

Houdt u dan rechtspraak.nl in de gaten. Bel niet naar het rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges. De komende dagen zal er meer informatie via de website van de Rechtspraak komen. Mocht u op korte termijn betrokken zijn bij een rechtszaak dan neemt het gerecht zelf contact met u op.

Gaan schriftelijke procedures wel door?

Ja, we onderzoeken de mogelijkheden om schriftelijke procedures zoveel mogelijk door te laten gaan.

Worden er ook geen uitspraken meer gedaan?

Er blijven uitspraken gedaan worden waar dat kan en moet. Er wordt wel andere invulling gegeven aan de openbaarheid van uitspraken. Uitspraken worden gedaan zonder publiek en in beperkte aanwezigheid van journalisten. We onderzoeken de mogelijkheid om uitspraken te livestreamen.

Bron: Rechtspraak.nl

Heeft u dit ook al gelezen?