Share

Rechtbank Leeuwarden draait besluit natuurvergunning agrariërs terug

Gedeputeerde Staten van Friesland had de bezwaren tegen de afgeven natuurvergunningen voor 23 agrarische bedrijven van tafel geveegd, de bezwaarmakers namen de stap naar de bestuursrechter en stelde de bezwaarmakers in het gelijk en vernietigde het besluit van de Gedeputeerde Staten. 

In de vergunningen kregen de 23 agrarische bedrijven toestemming voor een stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden die door deze bedrijven worden veroorzaakt. De bestuursrechter was van mening dat Gedeputeerde Staten ten onrechte zich op PAS de vergunningen hadden gebaseerd.

Gedeputeerde Staten moet nu voor elke vergunningaanvraag een nieuwe beslissing nemen

Heeft u dit ook al gelezen?