Rechtbank Groningen veroordeeld verdachte voor beïnvloeden getuige tot 1 jaar cel

De Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen heeft een verdachte veroordeeld wegens het opzettelijk beïnvloeden van de vrijheid van een persoon om naar waarheid/geweten een verklaring ten overstaan van een rechter of een ambtenaar af te leggen en wegens poging tot afpersing.

Verdachte heeft een getuige in de zaak van de Korrewegschutter benaderd om die getuige ertoe te bewegen zijn verklaring die hij ten overstaan van de rechter-commissaris heeft afgelegd tegen de hoofdverdachte te wijzigen. Ook heeft verdachte geprobeerd om deze getuige geld afhandig te maken om daarmee in het levensonderhoud en de advocaatkosten van de hoofdverdachte te voorzien.

Dreigende en intimiderende taal

Beide gedragingen gingen gepaard met dreigende en intimiderende taal die niet alleen gericht was tegen de getuige, maar ook tegen diens gezin. De poging tot afpersing ging bovendien gepaard met geweld. De rechtbank acht het eerste feite met name ernstig, omdat een ieder onbelemmerd een verklaring ten overstaan van een rechter moet kunnen afleggen. Het frustreren daarvan ondermijnt de rechtsorde.

Hogere straf dan geëist

Daarbij heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat verdachte een jarenlange geschiedenis van veroordeling van geweldsdelicten heeft, en nu ook in een proeftijd van 3 jaar loopt voor een geweldsdelict. Gelet op de aard van de delicten en de omstandigheden waaronder die zijn gepleegd, kan volgens de rechtbank niet worden volstaan met de door de officier van justitie gevorderde 9 maanden gevangenisstraf. Aan verdachte wordt een gevangenisstraf van 12 maanden opgelegd.

Loading