Share

Rechtbank Amsterdam weigert uitlevering Pool, ‘man krijgt geen eerlijk proces’

AMSTERDAM – Een in Nederland aanwezige Poolse verdachte wordt vooralsnog niet aan Polen overgeleverd. De Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank Amsterdam wil eerst antwoord op een aantal vragen over de positie en het functioneren van de rechterlijke macht in Polen.

Eerlijk proces in gevaar

De Poolse autoriteiten hadden aan Nederland gevraagd de man, die in Polen wordt verdacht van de invoer en handel in verdovende middelen, aan Polen over te leveren. Dat verzoek wil de Internationale Rechtshulpkamer nu niet inwilligen. De rechtbank stelt namelijk vast dat recente ingrijpende wijzigingen in de Poolse rechterlijke organisatie de onafhankelijkheid van de rechterlijke instanties in dat land in gevaar brengen. Hierdoor zou het grondrecht van de verdachte op een eerlijk proces kunnen worden aangetast.

Positie van de Poolse rechters

Volgens een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie moet de rechtbank eerst beoordelen of deze gebreken gevolgen hebben voor de positie van de rechters die de Poolse strafzaak tegen de verdachte moeten beoordelen. De rechtbank houdt de behandeling van het overleveringsverzoek aan tot de Poolse justitiële autoriteiten op een aantal vragen van de rechtbank hebben geantwoord.

Heeft u dit ook al gelezen?