Share

Rechtbank Alkmaar heropent verkrachtingszaak tegen 50-jarige inwoner Hengelo

ALKMAAR – De rechtbank in Alkmaar heeft de strafzaak heropend tegen de 50-jarige Ingmar S. uit Hengelo die wordt verdacht van verkrachting op 29 juli 2022 in Alkmaar. De rechtbank wil eerst meer informatie over de geestesgesteldheid van S.

S. werd in 2018 veroordeeld voor een verkrachting tot 7 jaar gevangenisstraf. Hij liep nog in een  voorwaardelijke invrijheidstelling voor deze straf. De deskundigen die in de Alkmaarse zaak zijn geraadpleegd geven aan dat S. niet open is over zijn innerlijke belevingswereld. Zij kunnen de rechtbank daarom, als de ten laste gelegde feiten bewezen worden verklaard, niet adviseren over de toerekenbaarheid en een eventuele behandeling van de verdachte. 

Observatie in Pieter Baan Centrum

Vanwege de aard en ernst van de beschuldiging, zijn eerdere veroordeling voor een soortgelijk feit en de uitkomst van de onderzoeken van de deskundigen, vindt de rechtbank het noodzakelijk dat Ingmar S. wordt geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Ondanks dat de deskundigen twijfels hebben of de observatie tot meer duidelijkheid over de persoon van S. zal leiden, is dit volgens de rechtbank de enige mogelijkheid om een beter beeld van hem te krijgen. 

Eigen verantwoordelijkheid rechtbank

De rechtbank heeft bij deze beslissing nadrukkelijk overwogen dat, als de feiten bewezen worden verklaard, zij een eigen verantwoordelijkheid heeft bij het beoordelen van de toerekeningsvatbaarheid van S. en het bepalen van een eventuele passende straf of maatregel. Die verantwoordelijkheid geldt tegenover S., de meldster en de maatschappij als geheel.

Officier van justitie Smits eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van 8 jaar met aftrek van voorarrest en een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel. S. zelf ontkent alles, tijdens de inhoudelijke zitting verklaarde S. dat hij er niet op zit te wachten om door een valse beschuldiging te moeten meewerken en dat het hem niet interesseert of en waarom hij iets denkt.

De reclassering schat het recidiverisico, het risico op letselschade en het onttrekken aan voorwaarden hoog in

De raadsman van S. mr. Gert Kaaij vroeg de rechter om vrijspraak voor zijn cliënt omdat er geen sprake is geweest van dwang bij de seks die de verdachte en het slachtoffer.

Heeft u dit ook al gelezen?

Geef een reactie