Share

Raad van State wijst bezwaren verbreding A27 van de hand

Nagenoeg alle bezwaren tegen het tracébesluit ‘A27 Houten-Hooipolder’ van de minister van Infrastructuur en Waterstaat zijn ongegrond. Dat betekent dat de A27 tussen Houten en Hooipolder mag worden verbreed. Wel moet de minister binnen twintig weken op één onderdeel een nieuwe beslissing nemen. Dat zogenoemde herstelbesluit heeft geen betrekking op het tracé van de A27 zelf, maar op de aanleg van nieuwe bomen in de buurt van knooppunt Noordeloos. Voor deze bezwaarmaker heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een zogenoemde tussenuitspraak gedaan, voor de andere bezwaarmakers is vandaag (26 augustus 2020) een einduitspraak gedaan.

Verbreding

Het tracébesluit maakt een verbreding mogelijk van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder, inclusief een reconstructie van het knooppunt Hooipolder. Volgens de minister zijn de extra rij- en spitsstroken op dit tracé nodig om het verkeer nu en in de toekomst goed te verwerken. Tegen het tracébesluit zijn 45 beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Het merendeel van de bezwaarmakers zijn bewoners en bedrijven in de buurt van de A27.

Tussenuitspraak

Een bedrijf dat eigenaar is van percelen ten oosten van knooppunt Noordeloos is het niet eens met de aanplant van nieuwe bomen in de buurt van het knooppunt. Volgens de minister zijn de nieuwe bomen nodig om bomen te compenseren die elders plaats moeten maken voor de verbrede A27. Het bedrijf vreest dat de nieuwe bomen het zicht wegnemen op het wegrestaurant dat op zijn gronden is gevestigd. De Afdeling bestuursrechtspraak draagt in de tussenuitspraak de minister op om voor een deel van deze geplande nieuwe bomen nogmaals te bekijken of deze wel nodig zijn. Bovendien moet de minister duidelijk maken hoe zij de belangen van het bedrijf heeft meegenomen bij haar beslissing voor een deel van de ‘compensatiebomen’ op deze plek. Daarvoor krijgt zij twintig weken de tijd.

Heeft u dit ook al gelezen?