Share

Producent synthetische drugs schikt voor ruim 7 miljoen euro met het OM.

Het OM. heeft met de 61-jarige J.H. Gubbels uit Breda een schikking getroffen van ruim 7 miljoen euro voor het produceren van synthetische drugs. De drugsproducent was 1 van de verdachten in het Carneool onderzoek van het OM.

Het OM heeft ervoor gekozen om het wederrechtelijk verkregen voordeel te berekenen aan de hand van een zogenoemde ‘kasopstelling’. Door middel van deze methode worden de legale contante ontvangsten vergeleken met de contante uitgaven die de man heeft gedaan. Tijdens het strafrechtelijk onderzoek was geen zicht op alle individuele transacties en strafrechtelijke activiteiten en de daarmee samenhangende opbrengsten.

Het geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel bedraagt € 7.425.132, 82 euro. In het kader van strafrechtelijke onderzoek was bij verdachte reeds op diverse vermogensbestanddelen beslag gelegd, waaronder contante geldbedragen en sieraden. De totale waarde van het beslag, inclusief opgebouwde rente, bedraagt per 1 juli 2020 € 7.001.080,34. Verdachte draagt het conservatoire beslag, inclusief rente, over aan de Staat. Het conservatoir beslag omvat het geldbedrag en de auto die door de rechtbank verbeurd zijn verklaard.

De ontnemingszaak tegen een veroordeelde medeverdachte (vonnis) is gestart op 25 augustus 2020.(OM)

 

Heeft u dit ook al gelezen?