Overschrijding termijn afname bloed na rijden onder invloed van drugs niet automatisch vrijspraak

Volgens drie recente uitspraken van de Hoge Raad is de niet tijdige bloedafname bij bestuurders na drugsgebruik niet direct reden tot vrijspraak. Het OM ging in cassatie in drie zaken waarbij niet de wettelijk vereiste 90 minuten werden gehaald tussen controle op straat en afname van het bloed, maar respectievelijk 10, 35 , en 40 minuten meer. De Hoge Raad vernietigde deze week de vrijspraken.

Bloedonderzoek bij verdenking rijden onder invloed van drugs

Rijden onder invloed is strafbaar én gevaarlijk voor de bestuurder en andere weggebruikers. Als de politie een bestuurder die onder invloed is betrapt, vindt een bloedonderzoek bij de verdachte plaats. Dat onderzoek kan de concentratie en de soort(en) geconsumeerde drugs vaststellen. De bloedafname dient plaats te vinden binnen 90 minuten na de test op straat of het eerste contact met de opsporingsambtenaar en moet door een arts of verpleegkundige worden afgenomen.

Voorschriften bij afnemen bloed

De tijdige aanwezigheid van een bevoegd persoon om bloed af te nemen, is door bijvoorbeeld verkeersdrukte of medische spoedgevallen echter niet altijd gegarandeerd. De zaken waarbij het bloed van een bestuurder onder invloed van drugs niet binnen de termijn werd afgenomen, leidden bij de politierechter tot een vrijspraak. Ook het Hof oordeelde dat het voorschrift bij het bloedonderzoek bij rijden onder invloed van drugs, artikel 8 WVW, strikt moet worden gevolgd.

Geen reden om vrijuit te gaan

Het OM stelt zich op het standpunt dat een beperkte overschrijding van de termijn van het afnemen van bloed geen afbreuk doet aan een betrouwbaar resultaat voor het bewijs van een strafbare concentratie drugs bij de aangehouden automobilist. Met andere woorden: het feit dat er bijvoorbeeld pas na twee uur een arts beschikbaar is om bloed af te nemen, zou geen reden moeten zijn om de verdachte vrijuit te laten gaan. De Hoge Raad volgde de redenering van het OM. De drie zaken waarin de arts te laat was, worden opnieuw behandeld door het Hof.

De Hoge Raad vernietigde de uitspraken en verwees de zaken terug naar het Gerechtshof in Amsterdam waar de zaak opnieuw voor de rechter wordt gebracht.

Lees hier de uitspraken 12 en 3. (OM)

Loading