Orbus International B.V. treft schikking met openbaar ministerie over omkoping Belgische cardiologen

Dit bericht is 254 keer gelezen

Het bedrijf Orbus International B.V. uit Hoevelaken heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie in de vorm van een geldboete en ontneming van 348.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt Orbus in de periode 2011-2015 Belgische cardiologen giften te hebben gegeven in ruil voor het mogen leveren van medisch materiaal aan de ziekenhuizen waar de cardiologen werkzaam waren.

Strafrechtelijk onderzoek

Het onderzoek door de FIOD startte nadat bij de Financial Investigation Unit melding was gemaakt van een ongebruikelijke transactie. Uit e-mailberichten en Excel-bestanden met prijsafspraken bleek dat oud-medewerkers van Orbus tussen 2011 en 2015 afspraken maakten met Belgische cardiologen voor de levering van medisch materiaal waarbij een gedeelte van de verkoopprijs werd gecrediteerd ten behoeve van de cardiologen. Dit bedrag werd aangewend voor onder meer het bijwonen dan wel organiseren van congressen, teambuilding activiteiten en etentjes.

Door deze regeling heeft Orbus een gunstigere positie verkregen voor de levering van de medische producten. Uit het strafrechtelijk onderzoek volgt dat de ziekenhuizen hier niet van op de hoogte waren. Door de giften is Orbus bevoordeeld. Ook heeft Orbus ten behoeve van het financieel verwerken van de giften valse facturen opgesteld.

Passende afdoening

Naast de geldboete van 174.000 euro betaalt Orbus een bedrag van 174.000 euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit betreft de geschatte winst die Orbus heeft gemaakt op de opdrachten voor de ziekenhuizen.

Bij de hoogte van de geldboete is rekening gehouden met de meewerkende houding van Orbus en het feit dat intern onderzoek is gedaan dat ook tot een verscherpt compliance-beleid heeft geleid. Het OM ziet de transactie als een passende afdoening.

Actieve niet-ambtelijke corruptie

Bij actieve niet-ambtelijke corruptie wordt door een (rechts)persoon aan iemand, die anders dan als ambtenaar werkzaam is, een gift aangeboden, belofte gedaan of dienst verleend in ruil voor een bepaalde tegenprestatie. Het OM treedt hier tegenop om de zuiverheid van de dienstbetrekking, het vertrouwen tussen werkgever en werknemer en de publieke moraal te beschermen.(OM)

Reageer op dit nieuwbericht

HBPMedia

Learn More →

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *