Opmeer is koploper in drugsgebruik onder jongeren

WESTFRIESLAND – Het drugsgebruik onder jongeren tussen de 16 en 25 jaar in de gemeente Opmeer blijkt significant hoger te zijn dan in de rest van Westfriesland. Ook blijkt dat minder ouders het gebruik van alcohol onder de 18 jaar verbieden bij de 2e en 4e klassers (30% vs. 37% in de regio NHN). De rest van de verschillen in alcohol en drugsgebruik onder jongeren/jongvolwassenen in Opmeer zijn niet significant en kunnen dus berusten op toeval, blijkt uit cijfers door ons opgevraagd bij het GGDNH.

Stevig drankgebruik

Uit onderzoek blijkt dat onder de jongeren van 16-17 jaar in Opmeer 86,7% wel eens alcohol drinkt, in de rest van NHN is dit 77,7%. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren in Opmeer starten met het drinken van alcohol ligt op 14,9 jaar vrijwel gelijk aan de rest van Noord-Holland Noord. Kijken wij naar de groep 16-17 jarigen die meer dan 10 glazen alcohol drinkt tijdens het uitgaan dan springt Opmeer er positief uit ten opzichte van de rest van Noord-Holland Noord, 6% voor Opmeer en maar liefst 11,8% voor NHN.  Wel is het aantal ‘Binge drinkers’ vergeleken met de rest van Noord-Holland Noord erg hoog, 62,6% voor Opmeer en 52,9 voor de rest van NHN. (Binge is het Engelse woord voor braspartij. Binge drinken wil zeggen het drinken van 5 glazen alcohol of meer tijdens 1 enkele gelegenheid.)

Drugsgebruik hoger dan in rest Noord-Holland Noord.

Van de jongvolwassenen in Opmeer zegt 33,1% ooit harddrugs te hebben gebruikt, tegenover 30,3% in de rest van NHN. 88,3% van de jongvolwassenen in Opmeer zegt tijdens het uitgaan harddrugs te gebruiken tegenover 70,9% in de rest van NHN, 44,6% zegt bij vrienden harddrugs te gebruiken en 16,6% gebruikt thuis harddrugs, (Cijfers NHN: 53,4% bij vrienden en 23% thuisgebruik.) 7,4% van de jongvolwassenen in Opmeer gebruikt ritalin zonder doktersvoorschrift.

Stijgende lijn drugsgebruik Opmeer

Vooral onder jongens is een duidelijke stijging te zien in het gebruik van (hard)drugs en alcohol, onder de meisjes is het aantal gebruikers ligt gedaald. Vooral gebruikers van cannabis is gedaald, dit beeld is ook landelijk te zien.

In de leeftijdcategorie 12 tot 16 jarigen heeft bijna 3% wel eens harddrugs gebruikt, en dan gaat het vooral om XTC. GHB, LSD en Heroïne wordt door 0,4% van de jongeren tussen 12 en 16 jaar gebruikt. De verschillen tussen jongens en meisjes is vrijwel nihil. Opmeer volgt hierbij de landelijke trent wat drugsgebruik onder jongeren betreft.

Waarom juist Opmeer zoveel hoger scoort dan in de rest van de gemeenten in Westfriesland en NHN is onduidelijk. Op vragen aan jongeren in Opmeer was vrijwel altijd het antwoord, ‘verveling’. 

Drugsgebruik steeds normaler aan het worden

Onderzoek door de Nationale Zorggids wijst uit dat in de leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar het steeds normaler begint te worden om drugs te gebruiken. Jongerenorganisatie TeamAlert heeft onderzoek hier naar gedaan en daaruit komt naar voren dat 68% van de ondervraagde jongeren drugs is gaan gebruiken en dat vooral wiet, XTC, speed en lachgas populaire drugssoorten zijn.

Directeur-bestuurder Henk Schravemade van TeamAlert: ,,De cijfers zijn heftig en bevestigen wat we al langer dachten: drugsgebruik onder jongeren normaliseert. We maken ons daar zorgen om, niet in de laatste plaats omdat dit ook effect heeft op verschillende maatschappelijke vraagstukken, zoals de gezondheid van jongeren en de verkeersveiligheid.

Waarschuwen voor gevolgen lachgasgebruik

Bij extreem heftig gebruik en langdurig gebruik is B12 tekort een risico. Neurologische schade zou dan kunnen ontstaan als je klachten negeert. Meestal treedt dit pas op na maanden of jarenlang frequent gebruik (RIVM, 2016). Er zijn rapportages van mensen die bij veelvuldig gebruik in korte tijd (50-100 ballonnen in één sessie van 3 uur) en bij langduriger stevig gebruik (dagelijks 10-20 ballonnen gedurende tien dagen) neurologische klachten ontwikkelen 

Natuurlijk hebben wij de gemeente Opmeer en de burgemeester om een reactie gevraagd op deze cijfers, helaas hebben wij hier geen reactie op gekregen.

Loading