Openbaar Ministerie gaat Gideon van Meijeren vervolgen voor opruiing

Het Openbaar Ministerie vervolgt de 35-jarige Tweede Kamerlid Gideon Van Meijeren uit Den Haag voor twee gevallen van opruiing. Het gaat om twee momenten in 2022. Van Meijeren suggereerde dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is. Volgens het Openbaar Ministerie maakte Van Meijeren zich daarmee schuldig aan opruiing tot geweld tegen de overheid.

Het eerste moment was op 2 juli 2022, tijdens een boerenmanifestatie in Tuil. Van Meijeren heeft daar een speech gegeven die ook op internet is geplaatst. In deze speech bracht hij naar voren dat het toelaatbaar is zich gewelddadig te verzetten tegen de overheid, mocht die overgaan tot onteigening van boeren.

Het tweede moment heeft betrekking op uitspraken in een interview dat op 13 november 2022 is gepubliceerd op internet. Van Meijeren gaf aan te hopen op een revolutionaire beweging die zich heel duidelijk onderscheidt van een protestbeweging en die bij wijze van spreken zou optrekken naar het parlement.

Van Meijeren zegt daar verder over dat het verleden en tal van voorbeelden wereldwijd laten zien dat daar slachtoffers bij vallen, soms dodelijke slachtoffers. Dat is vreselijk. Hij hoopt dat dat voorkomen kan worden en dat alles vreedzaam blijft, maar op een dergelijke revolutie hoopt hij wel.

Opruiend karakter

Een politicus moet zaken van algemeen belang aan de orde kunnen stellen, ook als hij daarmee anderen kan kwetsen, choqueren of verontrusten. Tegelijk draagt een politicus in het publieke debat ook de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat hij uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en met de grondbeginselen van de rechtstaat.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de Forum voor Democratiekamerlid zich met zijn uitspraken schuldig gemaakt aan twee gevallen van strafbare opruiing tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag.

Onderzoek Rijksrecherche

Het onderzoek in deze zaak is gedaan door de Rijksrecherche, dat is de aangewezen opsporingsinstantie voor misdrijven die door politici en ambtenaren zijn gepleegd. Van Meijeren is over het onderzoek en de beslissing van het Openbaar Ministerie geïnformeerd en was eerder al opgeroepen voor verhoor, waar hij niet is verschenen.

De vervolgingsbeslissing is inmiddels aan Van Meijeren medegedeeld. Hij zal het strafdossier ontvangen en hem is de vraag gesteld of er nog voor hem relevante stukken aan toegevoegd moeten worden.

Wat is opruiing

Opruiing is een term die verwijst naar het aanzetten tot oproer, onrust of opstandige gedragingen. Het is een illegale handeling die het gevaar met zich meebrengt van geweld en schade aan personen en eigendommen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat opruiing vaak geassocieerd wordt met het schenden van de wet en kan leiden tot juridische consequenties. Het is daarom van essentieel belang om verantwoordelijkheid te nemen voor onze woorden en daden, en om vreedzame en constructieve manieren te vinden om onze standpunten te uiten en te debatteren.

Het bevorderen van empathie, tolerantie en dialoog kan een effectievere manier zijn om sociale verandering te bewerkstelligen zonder het risico van geweld of opruiing. Laten we streven naar een samenleving waarin we elkaars verschillen respecteren en werken aan vreedzaam samenleven.

Loading

Geef een reactie