OM wil twee ‘loverboys’ uit Emmen 30 maanden opsluiten

Dit bericht is 75 keer gelezen

In de mensenhandelszaak die vanochtend in de rechtbank in Assen is behandeld stonden twee verdachten terecht. Het gaat de 26-jarige L. A. en de 31-jarige I. K. beiden afkomstig uit Emmen.  De 31-jarige K. wordt door het OM gezien als de hoofdverdachte. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele uitbuiting van een jonge, kwetsbare vrouw met wie hij een relatie voorwendde en haar vervolgens voor langere tijd in de prostitutie heeft laten werken, zeven dagen per week met gemiddeld vier klanten per dag. K. bepaalde de prijzen en het geld stond zij in goed vertrouwen af. Ook had hij de beschikking over haar pinpas.

Loverboy

Volgens officier van justitie Eijzenga is hier sprake van een sprekend voorbeeld van loverboypraktijken. “Een loverboy is vaak meer dan zomaar een fout vriendje. Een loverboy kiest zijn slachtoffer bewust en zoekt daarvoor vaak meisjes uit die emotioneel afhankelijk zijn en die niet zelden een problematische achtergrond kennen. Juist deze kwetsbare meisjes zijn vatbaar voor de praktijken van loverboys.” Nadat het slachtoffer in het begin veel aandacht en gespeelde liefde is gegeven en een gouden toekomst in het vooruitzicht is gesteld komt – veelal vrij snel – een omslagpunt in de zogenaamde relatie. Het slachtoffer wordt voorgehouden dat, als zij met K. verder wil, zij degene is die, door zich te prostitueren, voor de financiële middelen moet zorgen. Het slachtoffer is op dat moment al in een zodanige afhankelijke positie van K. gebracht, dat zij hieraan geen weerstand kan bieden. 

Verdenkingen

Als het slachtoffer in augustus 2019 aangifte doet van mensenhandel, start politie een strafrechtelijk onderzoek. Door de inzet van diverse bijzondere opsporingsmiddelen, onderzoek naar prostitutielocaties, het horen van getuigen en het onderzoek naar clientèle kan op 31 augustus 2020 K. worden aangehouden.

Naast mensenhandel wordt K. ook verdacht van belediging. Hij zou een seksadvertentie hebben aangemaakt en daarbij de foto en telefoonnummer van het slachtoffer hebben vermeld. Nadat het slachtoffer werd geconfronteerd met vele reacties, heeft zij hiervan aangifte gedaan.

Het derde feit op de tenlastelegging is diefstal en dwang met betrekking tot de mobiele telefoon van het slachtoffer. Nadat zij aan verdachte kenbaar had gemaakt te willen stoppen met hem, zocht hij haar op en nam haar telefoon mee. In ruil voor een betaling van € 600 kon zij haar telefoon terugkrijgen. “K. heeft de mobiele telefoon welbewust onttrokken aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende en heeft hierover vervolgens als heer en meester beschikt.”

K. heeft als hoofdverdachte zicht volgens het OM op ernstige wijze misbruik gemaakt van de afhankelijke en kwetsbare positie van het slachtoffer. Verdachte heeft op uiterst laakbare wijze van haar diensten geprofiteerd. Officier van justitie Eijzenga: “Hij heeft de belangen van het slachtoffer ondergeschikt gemaakt aan zijn eigen gerief en zucht naar financieel gewin. Hij heeft een grove inbreuk gemaakt op haar geestelijke en lichamelijke integriteit. De praktijk leert dat dit in zijn algemeenheid op korte of lange termijn kan leiden tot grote psychische en emotionele schade.

Medeplichtig

Het OM stelt vast dat de 26-jarige A. het slachtoffer heeft vervoerd naar seksafspraken in de wetenschap dat medeverdachte, haar, zoals hij dat noemt, had gehersenspoeld en uitbuitte in het kader van haar prostitutiewerkzaamheden. “Dit rechtvaardigt de conclusie dat verdachte behulpzaam was bij en gelegenheid heeft verschaft tot de uitbuiting van de jonge vrouw. Het handelen van de 26-jarige verdachte kwalificeert het openbaar ministerie als medeplichtigheid aan die mensenhandel”, aldus de officier.

Eis

Het OM eist 30 maanden gevangenisstraf tegen de 31-jarige K. uit Emmen. De 26-jarige A. hoort acht maanden celstraf tegen zich eisen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak. 

Reageer op dit nieuwbericht
%d bloggers liken dit: