Share

OM. mogelijk in hoger beroep in de zaak 15WOLF, ‘verbaasd over uitspraak rechtbank’

Ten aanzien van de valsheid in geschrifte wordt in beide zaken gesteld dat de lijsten waarvan het Openbaar Ministerie meent dat deze vervalst zijn, niet zouden behoren tot de donateursadministratie van de Stichting Islamitisch Centrum Westelijke Mijnstreek. Het Openbaar Ministerie heeft in het requisitoir gesteld dat juist deze lijsten behoren tot de kern van de administratie.

De wijze waarop de rechtbank in een van de zaken het artikel ziende op het financieren van terrorisme belicht, wordt ook niet herkend door het Openbaar Ministerie. Volgens de toelichting op artikel 421 Wetboek van Strafrecht moet het namelijk gaan om financieel economische steun in de “ruimste zin”. De rechtbank legt dit naar de mening van het Openbaar Ministerie te beperkt uit.

Lees ook: Laarbi A. vrijgesproken van het financieren van terrorisme en van deelname aan een terroristische organisatie

Zoals in alle zaken, zullen de argumenten van de rechtbank grondig worden bestudeerd alvorens een beslissing zal worden genomen over het instellen van appel.

Los van de bewijsoverwegingen heeft de rechtbank in een van de zaken enkele overwegingen ten overvloede toegevoegd aan de uitspraak. Deze zien toe op het handelen van het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft met verbazing kennis genomen van deze overwegingen en werpt deze verre van zich. Ook deze overwegingen zullen nader worden bestudeerd, waarna met een inhoudelijke reactie zal worden gekomen.

Loading

Heeft u dit ook al gelezen?

Geef een reactie