Share

OM. eist celstraffen voor twee inwoners Beek en Donk en Gemert voor aanslag op Medisch Centrum Beek en Donk

In de nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 november 2020 werd een speciale unit voor coronazorg bij het Medisch Centrum in Beek en Donk opgeblazen met zwaar vuurwerk. De maatschappelijke verontwaardiging was groot: ‘Wie doet nu zoiets?’, was een veelgehoorde reactie. De 26-jarige A. van L. uit Beek en Donk en de 21-jarige L. van S. uit Gemert werden enkele dagen later opgepakt. Ze stonden afgelopen maandag voor de rechter.

De kracht waarmee deze unit is opgeblazen, is door meerdere bewoners die nacht gevoeld en gehoord. Brokstukken lagen verspreid over het terrein, tot bijna 20 meter ver‘, zette officier van justitie Mark Harbers de impact van de knal nog eens neer tijdens de zitting. Kort na de aanhouding sprak het OM van een onacceptabele en onbegrijpelijke daad: ‘Voor ons is dit geen gewone vernieling. Zeker medewerkers in de zorg werken heel hard om ons door deze crisis heen te helpen. Ook al ben je het daar niet mee eens, het is onaanvaardbaar om dan op deze manier jouw ongenoegen te uiten’.

Bekennende verklaringen

Kort na hun aanhouding bekenden van L. en van S.  hun betrokkenheid bij de zaak. Met zeer zwaar vuurwerk hadden ze de unit opgeblazen. Tijdens de zitting werd dan ook niet uitvoerig stilgestaan bij de bewijsmiddelen, maar ging het vooral over de persoonlijke omstandigheden van de verdachten, die de afgelopen tijd allebei psychologisch onderzocht werden.

Problematiek

Over de Beek en Donkse van L. rapporteerde een psycholoog dat er sprake is van beperkte intellectuele capaciteiten, waardoor hij beperkt weerbaar is en consequenties van zijn handelen niet altijd goed kan overzien. Ook zou er een verhoogde kans op herhaling zijn. Van S.  uit Gemert kampt ook met de nodige problematiek, onder meer op het gebied van autisme. Die zou van invloed kunnen zijn geweest op het plegen van de vernieling, zo blijkt uit rapportages.

Strafmaat

Enerzijds geldt dus dat bij beide verdachten sprake is van een bepaalde stoornis of problematiek, waar in de ogen van officier van justitie Mark Harbers rekening mee dient te worden gehouden in de strafmaat: ‘Het zijn geen heren waarvan kan worden gezegd dat de gepleegde handelingen hen voor de volle honderd procent kunnen worden toegerekend. Aan de andere kant kan in strafverzwarende zin worden meegewogen dat de verdachten midden in tijden van een pandemie, een corona-testunit hebben opgeblazen. Dit reken ik de verdachten zeer zwaar aan’, zo bracht officier van justitie Mark Harbers naar voren.

Eis

Tegen van L. uit Beek en Donk eiste officier van justitie Mark Harbers een gevangenisstraf van 240 dagen, waarvan 120 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ook komt hij als het aan het OM ligt onder reclasseringstoezicht te staan en moet hij worden behandeld. Van S. uit Gemert zou volgens het OM 120 dagen gevangenisstraf moeten krijgen, waarvan 111 voorwaardelijk. Hij zou moeten worden gestraft volgens het adolescentenstrafrecht, gelet op zijn ontwikkeling. Daarnaast wil het OM dat hij een taakstraf van honderd uur uitvoert, te vervangen door vijftig dagen cel. Ook moet hij gedurende een jaar onder toezicht van jeugdreclassering komen te staan. Beide verdachten moeten ook opdraaien voor bijna zesduizend euro schade als gevolg van de explosie.

Uitspraak in de zaak is over twee weken.

Loading

Heeft u dit ook al gelezen?