Nieuwe hoofdofficieren voor Amsterdam en Oost-Nederland

Bij het Openbaar Ministerie (OM) worden twee nieuwe hoofdofficieren benoemd. De heer mr. R.P.H.G. (René) de Beukelaer begint 15 augustus als hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Amsterdam en mevrouw mr. M.A.J. (Marthyne) Kunst wordt 15 augustus hoofdofficier van het arrondissementsparket Oost-Nederland. De ministerraad heeft besloten hen voor te dragen op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

De heer De Beukelaer (1965) werkt sinds 1999 bij het OM en begon als officier van justitie bij het parket Den Bosch. Daar werd hij in 2010 hoofdofficier en na herziening van de gerechtelijke kaart plaatsvervangend hoofdofficier van het parket Oost-Brabant. In 2014 stapte hij over naar het parket Rotterdam als plaatsvervangend hoofdofficier waar hij nu nog werkt. Bij het parket Amsterdam volgt De Beukelaer Nicole Zandee op, die eind mei 2019 om gezondheidsredenen is teruggetreden en sindsdien werd waargenomen.

Mevrouw Kunst (1962) werkt ook sinds 1999 bij het OM en is begonnen als officier van justitie bij het parket Almelo. Daarna heeft zij onder meer als advocaat-generaal gewerkt bij het ressortsparket Arnhem. Kunst werd per 1 december 2015 bij het parket Oost-Nederland plaatsvervangend hoofdofficier en vervulde tussen september 2018 en mei 2019 de functie van waarnemend plaatsvervangend hoofdofficier bij het parket Rotterdam. In mei 2019 keerde zij terug bij het parket Oost-Nederland als waarnemend hoofdofficier. Zij zal vanaf 15 augustus deze functie definitief gaan vervullen.

Loading