Share

Niet onrechtmatig gehandeld wel terecht ontslagen, ook geen schadevergoeding

DEN BOSCH – De zaak is al 10 jaar onder de rechter, en vandaag heeft het gerechtshof in Den Bosch uitspraak gedaan in het hoger beroep aangespannen door een oud-werknemer van de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), die volgens de oud-werkgever als rentmeester zonder voldoende overleg een pakket met percelen van WML voor een te lage prijs heeft verkocht

De oud-medewerker, die bij WML in dienst was als rentmeester, verkocht in 2007 zonder voldoende overleg een pakket percelen van WML. Dit gebeurde voor een bedrag dat volgens het bedrijf veel te laag was. Daarom heeft WML zijn arbeidsovereenkomst in 2010 door de kantonrechter laten ontbinden en vervolgens een schadevergoeding van de rentmeester gevorderd.

In 2018 heeft het hof in hoger beroep die vordering afgewezen, omdat er geen bewijs was geleverd dat de rentmeester aansprakelijk was voor de schade van WML. WML had niet kunnen aantonen dat de rentmeester had gehandeld met de opzet om WML schade te berokkenen of dat hij zich bewust was van het feit dat WML door de verkoop schade zou lijden.

Het hof komt tot het oordeel dat WML niet onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de oud-werknemer, noch tijdens het onderzoek naar zijn handelen, noch door hem te ontslaan. WML hoeft dus geen schadevergoeding te betalen.

Heeft u dit ook al gelezen?