Share

Minister benoemt nieuwe leden Gemeenschappelijke Hof van Justitie

Mevrouw mr. A.J.M. van Gink en de heer mr. S.M. van Lieshout worden nieuwe leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Rijksministerraad heeft besloten hen voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Mevrouw Van Gink (1965) wordt per 1 december 2018 strafrechter in hoger beroep van het Gemeenschappelijk Hof, met als standplaats Curaçao. Zij is op dit moment kamervoorzitter strafsector bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.

De heer Van Lieshout (1960) is nu senior rechter bij de rechtbank Midden-Nederland. Hij wordt per 1 december 2018 strafrechter in eerste aanleg van het Gemeenschappelijk Hof, met als standplaats Curaçao.

Heeft u dit ook al gelezen?