Share

Loterijverlies directeur Ferdy Roet moet 2 jaar de cel in wegens fraude

De rechtbank Overijssel veroordeelt de 41-jarige Ferdy Roet tot een gevangenisstraf van 24 maanden. De man verduisterde een bedrag van in totaal ruim 2,8 miljoen euro. Hij ontving het geld van inschrijfgeld en donaties die betaald werden door mensen die wilden procederen tegen de Nederlandse Staatsloterij. Het geld dat loterijdeelnemers aan het bedrijf van Roet betaalden was bedoeld om te procederen, maar van een deel van het ontvangen geld kocht hij onder andere een privéwoning. Naast verduistering maakte Roet zich schuldig aan witwassen, valsheid in geschrifte en belastingfraude.

Belastingontduiking

Ferdy Roet verduisterde via zijn bedrijf niet alleen het inschrijfgeld, maar droeg ook geen inkomstenbelasting en omzetbelasting af. Hoewel de fiscaal adviseurs die hij om advies vroeg van mening waren dat Roet omzetbelasting moest afdragen, deed hij dit niet. Ook deed Roet over de jaren 2014 en 2015 onjuiste aangifte van de inkomstenbelasting. In totaal droeg Roet hierdoor ongeveer 1 miljoen euro te weinig belasting af.

Gewiekst en berekenend

De rechtbank oordeelt dat het gedrag van Roet gewiekst en berekend is geweest. Roet ging allerlei overeenkomsten aan, richtte meerdere vennootschappen op en maakte valse facturen op zodat hij zelf beschikking kreeg over het geldbedrag dat afkomstig was van gedupeerden van de loterij. Over het bedrag dat hij zich aldus wederrechtelijk toegeëigende betaalde de man geen inkomstenbelasting. Hij kocht hiervan onder andere een privéwoning.

Succesvol geprocedeerd

De rechtbank legt een lagere straf op dan door de officier van justitie is geëist. Hierbij is onder andere rekening gehouden met het feit dat Roet niet eerder is veroordeeld en dat hij in het verleden ook goede resultaten heeft behaald voor gedupeerden van de betreffende loterij. Roet procedeerde met succes bij de civiele rechter tegen de loterij, waarbij is vastgesteld dat de Staatsloterij haar deelnemers heeft misleid. De vraag of en zo ja tot welke schadevergoeding dat moet leiden is vooralsnog onderwerp van overleg en aanleiding voor nieuwe procedures tegen de Staatsloterij.

Heeft u dit ook al gelezen?