Share

Lood in waterleidingen, rechter geeft huurders woningen Stichting Variaprop Amsterdam 60% huurkorting

In een kort geding heeft de vereniging Bewonersvereniging van een woningcomplex dat eigendom is van Stichting Variaprop in Amsterdam de rechter gevraagd om een huurkorting van 60% aan de stichting op te leggen omdat in de waterleidingen een te hoge concentratie lood is aangetroffen.

Het complex bestaat uit 308 appartementen waarvan 75 worden verhuurd door Variaprop., de appartementsrechten zijn onderverdeeld in vijf afzonderlijke Verenigingen van eigenaren. Op 23 januari 2020 heeft de Bewonersvereniging per e-mail beheerder Rappange bericht dat er zorgen zijn onder huurders over de aanwezigheid van lood in het drinkwater dat uit de leidingen getapt wordt en gevraagd welke actie hierop door Rappange zal worden ondernomen. In antwoord daarop heeft Rappange op 28 januari 2020 laten weten dat het aan de huurders is om te laten onderzoeken of er sprake is van loodverontreiniging van het drinkwater en dat Rappange pas bij renovatie overgaat tot vervanging van de loden leidingen.

Bij brief van de gemachtigde van eiseressen van 7 april 2020 is Rappange verzocht om controle op lood in alle huurwoningen en om bij normoverschrijding de leidingen te vervangen (bij meer dan 10 microgram/L lood binnen 5 maanden). Op 29 mei 2020 is bij onderzoek in het drinkwater van vier huurwoningen in het complex lood aangetroffen, waarbij een normoverschrijding van 36 microgram, 245 microgram, 37,9 microgram.

Op 2 juli 2020 hebben de ministers van Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, Medische Zorg en Sport de Tweede Kamer geïnformeerd over de acties die het kabinet naar aanleiding van het Gezondheidsraadadvies van 6 november 2019 in aanvulling op al bestaand beleid wil inzetten. De huidige norm voor lood in drinkwater bedraagt 10 microgram/L, gemeten volgens de RDT methode door drinkwaterbedrijven.

Op 16 juli 2020 heeft Rappange de gemachtigde van eiseressen bericht dat de strengen waterleiding waarop de woningen zijn aangesloten van lood zijn, dat de loodgieter op verzoek een inventarisatie en kostenraming voor vervanging gaat maken en dat Rappange in overleg is met de VvE’s hierover, maar dat die een uitsterfbeleid (dat wil zeggen alleen vervangen bij renovatie) hanteren.

Op 30 oktober 2020 heeft Rappange, na rappel van de Bewonersvereniging van 3 september 2020, geschreven dat het bestuur van de VvE heeft besloten alle waterleidingstrengen te laten controleren en offertes bij meetbedrijven op te vragen waarna een plan van aanpak kan worden gemaakt. Huurders wordt in de tussentijd aangeraden kraanwater bij eerste gebruik twee minuten door te spoelen dan wel water uit flessen te gebruiken.

De Bewonersvereniging stelt dat zij vanuit haar statutaire doelstelling, Variaprop is als verhuurder gehouden gebreken te verhelpen en kan zich niet achter de VvE’s verschuilen en overleg met de Bewonersvereniging afhouden. Het is gelet op de meetresultaten waarschijnlijk dat er lood in het drinkwater van alle huurwoningen van het complex zit en daarom is voortvarend ingrijpen vereist, zo nodig met rechtsmaatregelen af te dwingen. Het is ook niet aan de huurders om zelf eerst een watertest uit te voeren, hetgeen wordt bevestigd in de brief van de Ministers. Als goed verhuurder van een groot aantal woningen in het complex past het gedaagde om bij een ernstig gebrek dat schadelijk is voor de gezondheid op eigen initiatief onderzoek te doen naar lood in het drinkwater zeker gezien de extreme hoeveelheid lood die bij één van de woningen naar voren is gekomen, aldus de Bewonersvereniging.

In haar uitspraak op 7 januari veroordeeld de kantonrechter Stichting Variaprop om de verschuldigde maandelijkse huurprijs vanaf 10 juni 2020 tot aan de dag dat het gebrek is hersteld wordt verminderd tot 40% van de geldende maandelijkse huurprijs

Loading

Heeft u dit ook al gelezen?