Share

Kort geding tegen de staat om coronavirus, ‘compleet waanzin’

In een kort geding eist Viruswaanzin.nl dat de Nederlandse Staat per direct alle COVID-19-maatregelen intrekt. Initiatiefnemers Willem Engel en Jeroen Pols stellen dat de maatregelen enorme schade aanricht zonder dat hiermee enig redelijk doel wordt gediend. Engel: “Op economisch, maatschappelijk en menselijk vlak is het leed nauwelijks te overzien. Dit moet nu echt stoppen.”

Volgens jurist Pols is het gevoerde beleid in strijd met de Europese mensenrechtenverdragen. Hij heeft daarom een 46 pagina’s tellende dagvaarding opgesteld. Willem Engel, die zelf een achtergrond als biofarmaceutisch wetenschapper heeft, begrijpt niets van het gevoerde beleid: “Elke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Met alles wat we inmiddels weten over het virus kan een weldenkend mens niet van mening blijven dat deze bizarre situatie nog langer noodzakelijk is. Gebleken is dat COVID-19 qua bedreiging voor de volksgezondheid niet sterk afwijkt van een gemiddelde griepgolf. Dat staat gewoon vast. Bovendien is de epidemie inmiddels voorbij.”

Onderzoeksresultaten vervalst

Probleem is volgens hem dat het RIVM de gegevens, modellen en onderzoeken waarop zij haar adviezen baseert geheimhoudt. Engel: “Het RIVM speelt een merkwaardige rol. De afgelopen maanden hebben een groot aantal wetenschappers geklaagd over het gebrek aan openheid. Wij vermoeden dat het RIVM onderzoeksresultaten heeft vervalst en Van Dissel de Tweede Kamer mogelijk onjuist voorlichtte.” Viruswaanzin.nl eist daarom in een tweede kort geding dat het RIVM de ontbrekende informatie vrijgeeft.

Het duo maakt zich ernstige zorgen over de rampzalige proporties van de schade als gevolg van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen. “Door het maandenlang uitstellen van de reguliere medische zorg zijn duizenden doden te verwachten. Daarnaast is de economie verwoest. Het CBS houdt rekening met minimaal 300 duizend faillissementen en een miljoen werklozen. En dan zijn er nog de sociale en psychische gevolgen die ons jarenlang zullen achtervolgen,” aldus Pols.

Rechtsstaat afschaffen

Naast het intrekken van alle beperkende lockdown-maatregelen eist Viruswaanzin.nl ook dat de Tijdelijke Wet Covid-19 onverbindend verklaard wordt. Pols: “In dit wetsvoorstel is het zogenaamde nieuwe normaal vastgelegd. We zijn vanaf 1 juli wettelijk verplicht om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te blijven, en mogelijk later nog meer. Onze grondrechten worden vergaand beperkt. De politie mag dan bij je thuis komen controleren en mensen beboeten, wegsturen en zelfs arresteren en gevangenzetten. Met deze wet is de regering geen virus aan het bestrijden maar onze democratische rechtsstaat aan het afschaffen. Daartegen verzetten wij ons.”

Het kort geding wordt op 25 juni 2020 om 11.00 uur behandeld door de Rechtbank Den Haag. Op de website www.viruswaanzin.nl is de dagvaarding te lezen.

Heeft u dit ook al gelezen?