Share

Kopschoppers (24 en 25 jaar) uit Amsterdam moeten de cel in

Twee mannen – de 24-jarige J. F. en de 25-jarige S. W zijn door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot celstraffen van 9 en 10 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De twee mannen krijgen die straf onder meer omdat zij op 26 februari 2022 twee mannen tegen hun hoofd sloegen en schopten terwijl de slachtoffers op straat lagen. J. F. en S.W. zijn veroordeeld voor tweemaal een poging een ander zwaar te mishandelen en openlijke geweldpleging in vereniging in Amsterdam.

De 25-jarige S. W. is daarnaast veroordeeld voor de diefstal van de telefoon van een van de slachtoffers.  Naast de gevangenisstraf moeten zij de slachtoffers in totaal ruim 3400 euro schadevergoeding betalen. Ook mogen zij geen contact met de slachtoffers hebben. 

De officier van justitie eiste tijdens de inhoudelijke zitting van 7 april j.l. tegen W. een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar met daaraan gekoppeld bijzondere voorwaarden en een contactverbod met beide slachtoffers.

De raadsman van W., mr. Edo Bruijn, eiste in het pleidooi juist vrijspraak van beide feiten en dat volgens de raadsman er zeker geen sprake is van een delictspatroon bij zijn cliënt. Mocht de rechtbank toch besluiten een celstraf op te leggen dan moet deze aanzienlijk minder zijn dan de eis van het OM. gezien de ouderdom van beide feiten.

Tegen de 24-jarige F. eiste de officier van justitie een celstraf van 20 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar en ook een contactverbod met beide slachtoffers.

De raadsvrouw van F.mr. Patricia Lemmers, vroeg de rechtbank in haar pleidooi een lagere celstraf op te leggen dan door het OM. geëist omdat volgens haar, haar cliënt vrij moet worden gesproken van beide door het OM. aangebrachte feiten waaronder poging doodslag, ook moet de rechtbank volgens de raadsvrouw rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van F.

De rechtbank ging niet mee in vrijspraak, maar ook niet in de eisen van het OM. De rechtbank legde de 25-jarige W. een celstraf van 10 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met aftrek van de tijd dat W. in voorarrest heeft gezeten en ook moet W. een schadevergoeding betalen aan beide slachtoffers

De 24-jarige F. moet van de rechtbank 9 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met aftrek van voorarrest de cel in, en ook moet F. een schadevergoeding een schadevergoeding betalen aan beide slachtoffers.

W. en F. hebben ook een contactverbod gekregen.

Heeft u dit ook al gelezen?

Geef een reactie