Share

Kantonrechter draait ontslag Boa’s Sittard-Geleen terug

De gemeente Sittard-Geleen moet van de kantonrechter vier Boa’s weer in dienst nemen. De vier werden door de gemeente Sittard-Geleen ontslagen omdat zij volgens de gemeente zich schuldig hadden gemaakt aan deelname en uitlatingen in een Whatsappgroep wat volgens de gemeente niet integer was waardoor zij de regels hebben overtreden.

De kantonrechter is het wel eens met de gemeenten Sittard-Geleen over het gedrag van de Boa’s maar daar staat tegenover dat de uitlatingen in een privé-whatsappgroep plaatsvonden. In de groep werden zaken als vakanties, relaties en andere zaken besproken, waaronder ook het gedrag van collega’s handhavers. Dat dit op soms grove wijze gebeurde was voor de gemeente Sittard-Geleen om 3 Boa’s te ontslaan, de vierde was in dienst bij de gemeente Maastricht en uitgeleend aan Sittard-Geleen.  De gemeente was van mening dat het gedrag dusdanig grens overschrijdend was dat ontslag op staande voet de enige juiste optie was.

De kantonrechter ging hier niet in mee, deze vond dat de uitspraken in een privé-whatsappgroep plaatsvonden waar slechts 5 personen deel aan namen door de gemeente had moeten worden meegewogen. Daarnaast hebben de vier Boa’s een goede staat van dienst en een goede relatie met de leidinggevende.  Volgens de kantonrechter werd de groep gebruikt als uitlaatklep voor de stress die handhavers tegenwoordig te verduren krijgen.

De kantonrechter draaide het ontslag terug, ook het verzoek om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomsten over te gaan werd door de kantonrechter afgewezen

Loading

Heeft u dit ook al gelezen?