Hogere straf voor veroorzaker dodelijk ongeval Wijkertunnel

AMSTERDAM – Voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in de Wijkertunnel afgelopen 15 september 2015 heeft het gerechtshof in Amsterdam de 56-jarige K.T. uit Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een deels voorwaardelijke rijontzegging.

De uitspraak van het gerechtshof is hoger dan de eis van de advocaat-generaal, deze eiste 190 uur werkstraf en een deels voorwaardelijke rijontzegging.

De man wordt verweten niet goed te hebben opgelet toen de hoogtesignalering van de Wijkertunnel in werking werd gezet door een te hoge vrachtwagen. De auto’s die voor T. reden remden af, maar K reed met dezelfde snelheid door en knalde boven op de auto voor hem waarin het 69-jarige slachtoffer zat die bij het ongeval is komen te overlijden.

Het gerechtshof neemt het T. vooral kwalijk dat hij onoplettend en onvoorzichtig heeft gehandeld en achtte hem dan ook schuldig aan dood door schuld. In haar beslissing nam het hof wel mee dat het ongeval een enorme impact heeft gehad op T. en de familie van het slachtoffer.

T. heeft, samen met anderen, nog wel geprobeerd het slachtoffer uit de auto te halen, maar moest uiteindelijk de reddingsoperatie staken omdat hun eigen levens in gevaar kwamen. De rechter liet meewegen dat T. de beelden van het ongeval voor de rest van zijn leven met zich mee moet dragen, en daarvoor onder behandeling is geweest bij een psychiater.

De uiteindelijke straf voor T. is 120 uur werkstraf, of te vervangen voor 30 dagen celstraf, de voorwaardelijke rijontzegging zal niet ten uitvoer worden gelegd, mits de rechter later anders mocht gelasten als T. zich in zijn proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt.

 

Loading