Share

Hogere straf in hoger beroep voor misbruiker 12-jarig meisje Den Helder

De 58-jarige Frans H. uit Den Helder moet van het gerechtshof in Amsterdam langer de cel in wegens misbruik van een 12-jarig meisje. Eerder veroordeelde de rechtbank in Alkmaar H. al tot 30 maanden en betalen van 20.000 euro smartengeld. Deze uitspraak was toen al hoger dan de door het OM. geëist 20 maanden celstraf.

Hoger beroep

Frans H. ging niet akkoord met de straf opgelegd door de rechtbank in Alkmaar en ging in hoger beroep. Maar tijdens het hoger beroep toonde H. geen greintje inzicht over zijn laakbare handelen en de gevolgen die zijn misbruik heeft gehad bij het meisje. Tijdens de behandeling in hoger beroep bleef H. het bewijs afzwakken en voelde hij zichzelf meer slachtoffer dan de nu jonge vrouw van 30.

De advocaat van H. vroeg het Hof rekening te houden met de omstandigheden van H.. H. heeft een hersenbloeding gehad en vanwege deze hersenbloeding komt H. over als een ongeduldig persoon en daarom niet op zijn gedrag kan worden aangesproken. De advocaat vroeg het Hof daarom ook een lagere straf, een straf van 20 maanden celstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk, op te leggen, ook omdat er sprake zou zijn van overschrijding van de redelijke termijn.

De advocaat-generaal ging juist een heel andere kant op wat de strafeis betrof, die eiste tijdens het requisitoir een gevangenisstraf van 48 maanden, het OM. vond het bewezen dat H. zich voor langere tijd schuldig heeft gemaakt aan ernstig misbruik van het toen 12-jarig meisje. Gedurende een periode van vier jaar heeft H. zich schuldig gemaakt aan misbruik van een zeer kwetsbaar meisje, het slachtoffer was zeer kwetsbaar omdat haar zusje vlak daarvoor was overleden bij een ernstig verkeersongeval.

In de uitspraak van het Hof ging het Hof in op de wens van de advocaat en het overschrijden van de redelijke termijn, deze wees het hof van de hand, volgens het hof is er geen sprake dat de redelijke termijn is overschreden omdat het aanvangsmoment van vervolging al op 15 augustus 2017 was toen er in de woning een onderzoek heeft plaatsgevonden naar het misbruik van het meisje, de rechtbank heeft daarna binnen 2 jaar een vonnis uitgesproken en het hoger beroep ook binnen de termijn heeft plaatsgevonden.

Het hof komt dan ook tot het besluit om H. te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden en het betalen van 20.000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer waarbij de schadevergoedingsmaatregel van kracht is.

Heeft u dit ook al gelezen?