Helft advocaten ondervind last van bedreigingen en/of agressie

Vooral strafrechtadvocaten zijn mikpunt van bedreigingen en agressie blijkt uit onderzoek van de Nederlandse orde van advocaten.

De meest voorkomende vorm van agressie was verbale agressie (41%), gevolgd door intimidatie (34%), bedreiging (18%) en fysieke agressie (4%). Ruim twee derde van de advocaten die te maken hebben gehad met agressie ondervindt hier nadelige effecten van. Agressie heeft invloed op de manier waarop advocaten hun werk uitoefenen. Ze worden voorzichtiger in hun uitingen en in het aannemen van cliënten (wat een belemmering is voor het bijstaan van de cliënt), houden al rekening met een mogelijke vorm van agressie en hebben (daardoor) minder plezier in hun werk. 21% overweegt wel eens om te stoppen. Nederland telt ruim 18.000 advocaten.

Om inzicht te krijgen in de mate waarin advocaten bij de uitoefening van hun beroep geconfronteerd worden met vormen van druk, dreiging, intimidatie en overig agressief gedrag, heeft I&O Research in mei 2022 in opdracht van de NOvA een baliebrede enquête uitgevoerd. 1.099 advocaten hebben aan de enquête meegedaan. Vervolgens is een weging toegepast op leeftijd, geslacht, kantoorgrootte en arrondissement, zodat de groep advocaten die aan de enquête heeft meegedaan op die kenmerken representatief is voor alle advocaten in Nederland.

De kans om een incident mee te maken is het grootst voor advocaten die werken in het insolventierecht, strafrecht, letselschaderecht en personen- en familierecht. In de helft van de gevallen (50%) komt de agressie van de (voormalige of huidige) cliënt. Opvallend hierbij is dat wanneer het om de eigen cliënt gaat het vaak verbale agressie betreft. In een derde van de gevallen gaat het om bedreiging door de wederpartij. (Bron: Orde van advocaten)

Loading