Share

Heerhugowaard sluit grote virtuele schuilplaats voor criminelen

Burgemeester Blase van de gemeente Heerhugowaard heeft opdracht gegeven tot het sluiten van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Celsiusstraat op het bedrijventerrein de Zandhorst in Heerhugowaard. Daarmee is een virtuele schuilplaats voor tientallen criminele bedrijven per direct gesloten. Niet eerder werd in Nederland een bedrijfsverzamelgebouw met zoveel gevestigde bedrijven gesloten in de strijd tegen georganiseerde misdaad.

Grote impact voor ondernemers en inwoners
De illegale praktijken die vanuit dit adres werden gefaciliteerd zijn een bedreiging voor de samenleving. Op dit adres stonden honderden bedrijven ingeschreven, waarvan tientallen bedrijven zich bezig houden met criminele activiteiten. Zo werden er onder andere grote hoeveelheden verboden middelen geleverd die worden gebruikt voor de productie van cocaïne en waarbij miljoenen euro’s werden witgewassen. Er stonden ook 800 voertuigen op dat adres geregistreerd, waar ter hoogte van € 300.000,- aan oninbare boetes aan kan worden gelinkt. Er werden via dat adres diverse bedrijven opgericht, die na aankoop van goederen ook weer snel werden opgeheven (turbo liquidatie). Leveranciers van goederen aan dit adres zijn nooit betaald en zijn hiervan de dupe. Ook vormen van online oplichting (via webshops) werden door diverse bedrijven vanaf dat adres georganiseerd, waarbij vele consumenten zijn gedupeerd. Vele vormen van criminaliteit zijn geconstateerd, zoals het witwassen van geld, financiering van terrorisme, belastingontduiking, illegale onderhuur, de productie en het handelen in verboden middelen, het faciliteren van criminele activiteiten, diverse fraude, valsheid in geschrifte en ongebruikelijk bezit en registratie van 800 voertuigen. Dat leidt tot ernstige verstoring van de openbare orde op meerdere locaties in Nederland.

Weet met wie je zaken doet
De eerste signalen werden gemeld door lokale ondernemers. Burgemeester Blase is blij met de alerte ondernemers: “Soms zien we dingen waarvan we weten of waarvan ons gevoel zegt dat er ‘iets’ niet klopt. Signalen die kunnen duiden op illegale praktijken. Meld het dan via meld misdaad anoniem, want uw ogen en oren zijn belangrijk voor de opsporingsinstanties. Onze boodschap aan ondernemers en inwoners is dan ook dat je goed moet weten met wie je zaken doet. Publiciteit geven aan deze zaken helpt ondernemers en inwoners nog alerter te zijn.”
Met de sluiting van het kantoorgedeelte kunnen ook integere ondernemers op dat adres de dupe zijn. De Kamer van Koophandel zal mogelijk overgaan tot het uitschrijven van malafide bedrijven en het aanschrijven van bonafide ondernemers.

Investeren in gezond ondernemersklimaat
De gemeente Heerhugowaard investeert al jaren in een gezond en veilig ondernemersklimaat en biedt als groeigemeente veel kansen voor inwoners en ondernemers. Elke vorm van ondermijning of crimineel gedrag wordt aangepakt. Door signalen van lokale ondernemers is deze zaak opgepakt en vanuit een groter samenwerkingsverband (vanuit het Regionale Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland met politie, Belastingdienst, de FIOD, het Openbaar Ministerie en de gemeente Heerhugowaard) geleid tot deze sluiting.

Landelijke media-aandacht
Veel van deze criminele activiteiten vanuit dit adres in Heerhugowaard hebben regelmatig geleid tot landelijke media-aandacht. Zo is de zaak van de cocaïnewasserij in Nijeveen en de witwaspraktijken van een drankenhandel in Rotterdam te linken aan dit adres. Televisieprogramma’s als Tros opgelicht, Undercover in Nederland, Stegeman op de Bres, Tros Radar en Kassa berichtten eerder over illegale praktijken die vanuit dit adres werden gefaciliteerd.

Ondermijningssignalen
Ondermijning is vaak onzichtbaar, maar als je de signalen kunt herkennen, dan is het melden van dat soort signalen heel belangrijk. Signalen zijn bijvoorbeeld geblindeerde ramen bij bedrijfspanden, leegstaande panden, wel bedrijven maar geen klanten, een vreemde lucht of bedrijvigheid in de late avonduren. De politie combineert dit soort signalen en komt in veel gevallen tot ordehandhaving. Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld deze dan bij uw wijkagent (via politie.nl), gemeente, of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Of kijk voor meer informatie over ondermijning op stopondermijningsamen.nl.

Heeft u dit ook al gelezen?