Share

Gerechtshof moet toch beklag Baudet in behandeling nemen

Het gerechtshof Amsterdam heropent de behandeling van het beklag van T.H.P. Baudet tegen de beslissing van de officier van justitie om K.H. Ollongren niet te vervolgen voor uitspraken die zij in de Ien Dales-lezing heeft gedaan. De beklagkamer die ‘klachten niet vervolging strafbaar feit (art 12 Sv.)’ behandelt heeft dit op 12 december 2018 beslist.

Raadkamer

Baudet en Ollongren worden door het hof op een nader te bepalen datum in de gelegenheid gesteld om in raadkamer opmerkingen te maken over het in het beklag gedane verzoek en de gronden waarop dat berust.

Brief

De heropening van de behandeling is nodig omdat het hof in zijn beslissing van 30 oktober 2018 geen rekening heeft kunnen houden met de inhoud van een in augustus 2018 door de advocaat van Baudet bij het hof afgegeven brief. Die brief is zoekgeraakt waardoor de rechters er geen kennis van konden nemen.

Loading

Heeft u dit ook al gelezen?